Abonnementsartikel

Landsskatteretten har i en principiel sag afsagt en kendelse, som giver deltidslandmænd ret til at fratrække driftsunderskud på deres ejendom. En sag fra Thorsø ved Århus er basis for kendelsen.

Her fik en gårdejer nej til skattefradrag hos såvel Skat som ved Skatteankenævnet. Landskatteretten ændrede imidlertid disse afslag med den begrundelse, at ejendommen i øvrigt drives landbrugsteknisk og landbrugsfagligt forsvarligt.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Det gav et fradrag på 164.012 kroner til deltidslandmand Jens Martin Due Laursen. Han overtog 1983 sin fødegård, hvor han i dag har svineproduktion, hesteavl og markbrug.

Svineproduktionen er på cirka 500 slagtesvin årligt og markbruget er med vårbyg og græs på de knap 19 hektar, som dels er ejet og dels forpagtet.

Skat og Skatteankenævnet underkendt

Det kostede penge at etablere blandt andet hesteavlen på virksomheden. Og derfor gav det i regnskabsåret 2002 i et skattemæssigt driftsunderskud på 164.012 kroner. Et underskud, som hverken det lokale skattevæsen eller Skatteankenævnet ville anerkende. Derfor blev sagen anket til Landsskatteretten.

Landskatteretten bemærker i sin kendelse, at driften af ejendommen bedømt ud fra en teknisk-landbrugsfagligt målestok kan betegnes som sædvanlig og forsvarlig samt tilsigter at opnå et rimeligt driftsresultat.

Samtidig har ejendommen efter afskrivninger udsigt til at give et resultat omkring 0 – eller til at være overskudsgivende.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Landsskatteretten siger derfor i kendelsen, at den har betænkeligheder ved at tilsidesætte deltidslandmandens påstand om, at landbruget er drevet erhvervsmæssigt.

Med denne kendelse får landmanden nu sit fradrag på 164.012 kroner. Han slipper desuden for at betale sagens omkostninger.

Millioner på spil

Landbrugsrådgivningen Heden & Fjorden i Herning har ført sagen for Jens Martin Due

- Der står millioner på spil i en lang række tilsvarende sager, som er på vej ind i systemet. Sager, hvor deltidslandmænd har fået underkendt skattemæssige underskud. I skatteregion Midtjylland er et stort antal tilsvarende sager på vej, fortæller Palle Høj, chefkonsulent hos Heden & Fjorden.

- Samlet er der tale om et stort millionbeløb, og det er sager, som vi venter at skulle føre for rigtig mange landmænd i de kommende måneder. Vi håber, at deltidslandmændene får den fornødne tid til at vise et positivt driftsresultat, inden Skat afviser regnskaberne, siger Palle Høj.