Abonnementsartikel

Højer FarmTech præsenterer på Agromek et nyt ventilationskoncept, FT-ZoneComfort, som har fået tre nyheds-stjerner.

Ved hjælp af fortrængningsventilation kan ventilationsbehovet reduceres. Det giver mindre lugtemission til omgivelserne, og i stalden fås en bedre dyrevelfærd, idet det er muligt at have 50 procent fast gulv uden at få mere svineri i stierne.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I ventilationskonceptet undgås opblanding af luften, inden den når dyrenes opholdszone.

Luften tages ind på nordsiden for at undgå unødig opvarmning af luften i sommerperioden. Luften ledes under staldgulvet, således at den kan opvarmes i vinterperioden. Luftindtaget i stalden sker via en åbning mellem ydervæg og stiside, og kan reguleres med et justerbart spjæld direkte ned i stierne eller ud i staldrummet.

Modsat suges 30 procent af staldluften ud via gulvudsugning, mens resten suges ud ved hjælp af vægventilatorer.

Dyrevelfærdsmæssigt understreger Højer Farmech, at der altid er frisk luft i stierne. Det giver bedre staldmiljø og dermed en lavere dødelighed.

Første konceptstald på vej

Hans Højer FarmTech har netop solgt den første TPO-konceptstald, der er forsynet med det nye ventilationsprincip.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det er Peter og Bente Christensen, Stenlille, der sætter byggeriet i gang, så snart miljøgodkendelsen foreligger, og de forventer at kunne tage stalden i brug først på sommeren.

TPO-stalden er også forsynet med det nye system til restriktiv tørfodring, FT-DryFeeding, som også præsenteres på Agromek – med en stjerne.

Vanddyser fordeler foderet

Fremføringen af foderet i FT-DryFeeding sker som normalt med en kæde, og en elektrisk foderventil åbner ventilen i udfodringsstedet for den fodermængde, der ønskes tildelt grisene i de enkelte stier.

Men når foderet falder ned gennem faldrøret til krybben, fordeles det ved hjælp af vanddyser jævnt i hele krybben.

Foderanlægget testes for tiden i en besætning, hvor udfodringen sker i 5,50 meter brede krybber, og her går det fint med fordelingen i hele krybbens bredde.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Med den restriktive fodring bliver det også muligt at fodre efter foderkurver og på den måde optimere væksten.

Fodringen kan også kombineres med fasefodring, så der kan tildeles den optimale blanding til de enkelte stier.