Landbrugsmaskiner er store og arbejdet groft, men ved radrensning mellem etablerede kornrækker sættes præcisionen på prøve. Som økologisk landmand er mekanisk ukrudtsbekæmpelse eneste mulighed for at komme ukrudtet til livs. Konkurrencen fra ukrudt er tabsgivende for kornet, og derfor ligger der en stor økonomisk gevinst, hvis man som økolog er i stand til at bekæmpe ukrudtet effektivt.

Henrik Christensen, der er økologisk landmand på Jellingegnen, har investeret i Trimble's True Tracker-system - der gør det muligt for hans selvkørende radrenser at luge ukrudt mellem kornrækkerne med to centimeters nøjagtighed.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Som økolog er det vigtigt at opnå så høj bekæmpelsesprocent, som overhovedet muligt, og jo højere præcision, jo tættere på kornrækken kan jeg rense ukrudtet væk. Jeg har 30 centimeter mellem rækkerne, og med det nye udstyr kan jeg rense ukrudtet væk tre til fire centimeter fra kornplanterne, siger Henrik Christensen.

... hvis der kan optimeres, er der mange penge at tjene...

Dobbelt præcision og lidt til

For at den automatiske radrensning bliver så præcis som muligt, skal såningen foregå ligeså præcist. Derfor er det samme autostyring, der fører radrenser og såmaskine. Forud for såningen er marken pløjet med GPS-styring, så plovfurerne ligger i præcis samme retning, som der skal sås. Det giver såmaskinen optimale betingelser for at så hver enkelt kerne præcist.

- Vi producerer højværdiafgrøder, og hvis der kan optimeres, er der mange penge at tjene. Vi kører med faste kørespor med ni meter imellem - også med mejetærsker og gyllevogn - så uanset hvad vi laver, er der nu helt styr på sporene, og den præcision, vi nu har investeret i, vil gøre hele arbejdet mere effektivt, siger Henrik Christensen.

Fremfor at bredså gør præcisionen fra det nyindkøbte Trimble-udstyr det også muligt at så kløvergræs mellem kornrækkerne, mens der vokser korn, og efter man har radrenset. Henrik Christensen bruger således sin ni meter brede skiveskærssåmaskine til at så kløvergræs ud imellem kornrækkerne.