Med hundredvis af produktionsdyr på et sted kan det være en kæmpe udfordring at holde smittetrykket nede, men med rette omhu, vask, udtørring og desinfektion er det muligt at komme mange vira, bakterier og parasitter til livs, samt at forebygge smittespredning.

Når Jorenkus konsulenter drager ud, er det ikke kun for at sælge, men også for gennem rådgivning, undervisning og demonstration at sikre, at produktet bliver håndteret korrekt. Det er ingen hemmelighed, at vi er interesserede i, at vores kunder bliver meg­et glade for at bruge vore produkter og vores rådgivning, for så er sandsynligheden for, at de bliver ved med at handle med os stor.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Vi har kunder, der har været ved os igennem alle årene, altså i 27 år, og det taler helt for sig selv.

Rådgivningen fylder meget. Der lægges et kæmpe arbejde i at følge kunderne hele vejen fra det første møde og til endt implementering af arbejdsgange og håndtering af produkt og processer på bedrifterne.

Ude i besætningerne lægger Jorenkus konsulenter stor vægt på, at alle, der skal arbejde med dyrene, får en grundig instruktion i, hvordan hygiejnemanagement skal være. Der må ikke gås på kompromis. Forkert management kan koste producenterne dyrt, hvis det er årsag til, at en patogen - eksempelvis virus eller bakterie - blomstrer op.

Det begynder i kælvnmingsboksen

Smittebeskyttelsen begynder i kælvningsboksen, som skal være rengjort, udtørret og desinficeret fra forrige kælvning, så den nye kalv ikke mødes af bakterier, vira og parasitter. Når du tilser kælvningsboksen, skal der være fokus på, at du ikke via tøj, hænder og støvler slæber gødningsrester fra andre dyr med ind.

Sikring af rene desinficerede støvler, rent tøj og rene hænder bør være en del af rutinen inden tilsyn af kælvningsboksene.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Næste step er kalveboksen. Den skal ligeledes være vasket med vand og sæbe, udtørret og desinficeret inden der sættes kalvene ind. Når du flytter kalvene til boksen, skal du være obs på, at du ikke lader dem træde på områder med gødningsrester fra ældre dyr. Du skal også i den efterfølgende daglige rutine tænke på, hvordan du transporterer gødning rundt, når du har renset ud forskellige steder, og om du kan slæbe gødning fra ældre eller syge dyr med dig ind til de yngre kalve. Også rækkefølgen for tilsyn er vigtig. Tilse yngste og raske kalve først.

Både i kælvningsboksen og i kalveboksen kan hygiejnen i det daglige styrkes ved at tildele tørdesinfektion oven på strøelsen, især på fugtige pletter og langs kanter/hjørner. Det gode ved vores produkt er at det det er pH-neutralt og ikke ætser hverken dyr, inventar eller mennesker.

I sengebåsene er hygiejnen vigtig for at reducere risikoen for mælkefeber. Snavsede sengebåse giver vækst til patogenerne med risiko for, at de kan ende i koens yver og forårsage betændelse. Med daglig rengøring og jævnlig brug af pH neutral tørdesinfektion, reduceres smittetrykket uden, at det går ud over inventar, mennesker og dyr.

Reducer ammoniak og fluer

Det handler ikke kun om at gøre stalden klar til næste kælvning eller kalv. Det handler ligeså meget om løbende at holde en høj hygiejnestandard med reduceret ammoniakfordampning og reduceret flueplage.

Både for høje ammoniakniveauer og fluer kan være belastende for produktionsresultaterne. Via et gennemført kompromisløst management med fokus på at bryde smitteveje og tilintetgøre patogenerne, mindsker du altså risikoen for, at sygdomme opstår eller udvikler sig.