Den 1. august 2017 blev lovgrundlaget for regulering af husdyrbrug ændret. Gråkjær ønsker at tale med kunderne om, hvordan man skal forholde dig til, hvis man påtænker at udvide eller ændre sin bedrift.

Fremadrettet gives der tilladelse/godkendelse til et produktionsareal - begrebet "DE" og "antal dyr" udgår.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Et produktionsareal kan helt enkelt beskrives som det areal dyrene kan "gå, stå og ligge på." Alle stier inklusiv syge- og bufferstier skal tælles med, det samme gælder for kælvnings - og sygebokse.

Det er faste anlæg, der skal have godkendelse/tilladelse efter den nye lovgivning for eksempel staldanlæg, gyllebeholdere og udendørs opholdsarealer med fast bund.

Ny husdyrlov ændrer dine muligheder, hvis du påtænker at udvide eller ændre din bedrift.

Den nye husdyrlov stiller krav til dit produktionsareal i stedet for at kigge på dyr og dyreenheder.

Gråkjær Miljøcenter vil i den kommende tid køre en kampagne, hvor du kan få vurderet dine udvidelsesmuligheder på din ejendom efter den nye husdyrlov til knivskarpe priser.