Abonnementsartikel

På en landbrugsbedrift findes der hverken en it-afdeling eller en central server til styring af brugerrettigheder.

Der er hermed ikke nogen, der styrer, hvem der kan fjernopkoble/logge sig på de centrale servere og styreenheder, og hvad de enkelte personer i øvrigt har adgang til.

Artiklen fortsætter efter annoncen

TNMit har udviklet et FarmGuard-system, som består af én stor fælles server for alle landbrug, der er tilmeldt systemet. Løsningen præsenteres som en tre-stjernet Europanyhed på Agromek.

Kontrol og sikkerhed

FarmGuard styrer adgangen til samtlige computere og styreenheder i de tilmeldte landbrug og fungerer derved som landmandens it-afdeling.

Med FarmGuard kan landmanden give medarbejdere, rådgivere, leverandører af staldteknik med videre adgang til computere og styringer via internettet.

Al adgang sker med et højt niveau af sikkerhed, og FarmGuard håndterer nødvendige passwords uden, at den enkelte bruger ser dem.

Det betyder, at en bruger, der for eksempel har fjernadgang til alle pc’er og alle klimastyringer på en given bedrift, kan fratages al brugeradgang ved at administratoren – typisk landmanden – fjerner et enkelt flueben i administrationsvinduet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Al information om ekstern opkobling gemmes i én database. Det betyder, at landmanden til enhver tid kan udskrive en log over, hvem der har været fjernopkoblet til hvilket udstyr.

Består af tre moduler

FarmGuard består af tre moduler.

Modul 1 er et modul til administration og drift af bedriftens lokale netværk.

Via oplysninger fra leverandører af udstyr opbygges en elektronisk tegning med visuel placering af alle komponenter fra leverandørerne.

På FarmGuard-serveren findes en database, der indeholder alle relevante oplysninger omkring komponenterne på netværket – herunder IP-adresser, brugernavne og passwords.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Oprettelse og redigering foretages af TNMit.

Med FarmGuard får bedriften sin egen netværksadministrator.

Der åbnes mulighed for online support fra leverandører af teknik samt it-support fra TNMit.

Modul 2 er et modul til fjernopkobling via internettet.

Via FarmGuard kan en leverandør/rådgiver slå op på en liste over landmænd/ejendomme.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Derefter vælges den rigtige ejendom, og han/hun får en visuel oversigt over hele ejendommen med stalde og stier samt symboler for it-komponenter på netværket.

Ved at klikke på symbolet for den enhed han/hun vil i kontakt med, forbindes han/hun – via FarmGuard databasens oplysninger – til enheden, uden selv at kende de følsomme netværksoplysninger.

Når en leverandør eller rådgiver får adgang til en landmands lokal netværk og it-komponenter, er det vigtigt, at det sker sikkert.

Al kommunikation mellem landmandens netværk og en udefrakommende bruger sker via en krypteret forbindelse (SSL/TLS) både til FarmGuard-serveren, men også fra FarmGuard-serveren ud til it-komponenten.

Brugeren vil kun se brugersiden af forbindelsen og kun FarmGuard-serveren kender og kan benytte gårdsiden af forbindelsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Leverandører og andre rådgivere vil hermed få mulighed for at sælge nye ydelser i form af serviceabonnementer og softwareopdateringer.

En ISO-standard

Modul 3 er et modul, der administrerer og udveksler data via Datastandard.

Der arbejdes på en europæisk definition af en fælles (ISO)-standard for dataudveksling mellem forskelligt elektronisk udstyr på en svineproduktion.

Blandt andet kan klima- og fodercomputere have brug for at udveksle data med et pc-baseret management-system.

Der er indtil videre 35 europæiske virksomheder med i dette arbejde.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Standarden beskriver en protokol for, hvordan der kommunikeres mellem udstyr, og den indeholder en definition af de data, der udveksles.

Det kræver imidlertid, at der er en administrator, der holder styr på alle computerenheders IP-adresser samt definition af lokation.

Hver lokation (sti, sektion, stald og farm) skal være entydigt defineret på bedriften for at uafhængige partnere kan udveksle information om den pågældende lokation. Det klarer modul 3.

Modulet indeholder en software-klient, der installeres på en central pc hos landmanden.

Modulet fungerer som en konverter, der på den ene side kommunikerer specifikt med det forskellige udstyr på farmen og på den anden side har et helt standardiseret interface, som enhver softwarepakke – for eksempel et managementprogram – kan kommunikere med uden yderligere opsætning.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ændringer i opsætning foretages ét sted og slår igennem overalt.

Softwareklienten hos landmanden holdes opdateret via FarmGuard-serveren i forhold til nye enheder på det lokale netværk eller ændring i IP-adresser og brugernavn/password.