Abonnementsartikel

Efter ni år som viceformand i Dansk Landbrug valgte jeg at sige stop og søge nye udfordringer på den landspolitiske scene i partiet Venstre.

Efter at havde besøgt Christiansborg ofte som repræsentant for landbruget blev jeg 13. november én af Folketingets 179 politikere. Lidt sammenligning mellem de to Københavnske ”Borge” – Axelborg og Christiansborg - er derfor oplagt.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Masser af motion

Ændringerne i mit job tog fart ved valgets udskrivelse 24. oktober.

Da statsministeren gik på Folketingets talestol for at udskrive valget, sad jeg i møde på Koldkærgård ved Århus. Dette møde fik hurtigt ende fra min side, og jeg hastede til en flyver og videre med tog hjem til min valgkreds - Guldborgsundkredsen.

På vejen hjem blev de første planer for valgkampen lagt, og de mange nye emner som for eksempel socialpolitik med alt fra børnehave til ældrepleje blev gennemtænkt.

Midt i valgkampen kunne viceformandsarbejdet så afsluttes på Delegeretmødet 8. november.

En ”smule” større end Axelborg

Valgkampen fik det resultat, at jeg blev valgt ind i Folketinget. Inden folketingsarbejdet for alvor kunne begynde, skulle jeg dog igennem en række praktiske forberedelser.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det blev til en hel del orienterings- og oplysningsmøder, hvor det hurtigt viste sig, at Christiansborg er en ”lille smule” større end Axelborg.

Derfor kunne jeg de første uger godt have brugt en GPS’er som stifinder til de forskellige mødelokaler… Det gav anledning til en hel del ekstra motion, indtil den indre stedsans var på plads.

Når dertil lægges, at de fleste møder kun tager godt en time, og kalenderens næste møde starter lidt før, det forrige slutter, er dagens motion stort set klaret inden aften.

Daglige gruppemøder

I hvert parti holdes gruppemøder hver formiddag, hvor alle partiets folketingsmedlemmer orienteres om de aktuelle politiske forhandlinger.

Disse møder er vigtige. For det er her, man orienteres og får indflydelse på andre sagsområder end de områder, som man selv arbejder med i fagudvalgene, for eksempel Europaudvalget eller Udvalget for Fødevarer Landbrug og Fiskeri, hvor jeg er medlem.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Efter gruppemøderne er der typisk udvalgsmøder i de forskellige fagudvalg. I udvalgene finder der ofte samråd sted, hvor oppositionen beder ministeren om at redegøre for en sag. Denne type møder udgør en del af Folketingets kontrol med regeringens arbejde.

Derfor bliver samrådene også ofte brugt som et afsæt for oppositionen til at lufte sine politiske standpunkter og til at udstille dens utilfredshed med regeringens arbejde.

Imidlertid er oppositionens kritik af ministeren langt fra altid berettiget – set fra mit synspunkt – men sådan er spillereglerne nu engang.

Aftaler på plads før møderne

Det sker tit, at kompromiserne og aftalerne er på plads, inden udvalgsmøderne starter. Denne forhandlingsform er ny for mig.

På Axelborg var det ofte sådan, at vi tog de tætte diskussioner og fandt løsningerne på selve møderne. Denne måde er at forhandle og indgå aftaler på skal man lige vænne sig til, men den har faktisk vist sig både effektiv og nyttig.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Forhandlinger og afstemninger i Folketingssalen har deres egne spilleregler - ofte er det kun ordførerne og den berørte minister, som deltager i disse forhandlinger.

Kun når afstemningerne ved 2. og 3. forhandling af lovforslag kræver alles tilstedeværelse, er salen fyldt.

I mellem disse afstemninger er der rig lejlighed til at kontakte kollegaer og forhandlingspartnere for at få aftaler og forhandlinger gjort færdige.

Da arbejdede folkestyret

Ved forhandlingerne om Lissabon-traktaten havde vi imidlertid en debat, hvor mange folketingsmedlemmer deltog og gav deres besyv med. Det var en meget positiv oplevelse. Her kunne man virkelig mærke folkestyret arbejde.

Så efter en måneds arbejde på Christiansborg kan jeg konstatere, at ”Borgene”, har væsentligt forskellige traditioner og arbejdsgange.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Men det betyder ikke, at substansen i arbejdet er væsentligt forskelligt. Det gælder stadig om at kende sit stof, være tro overfor egne holdninger og være velargumenterende.

Er disse grundsten på plads, er også Christiansborg en spændende arbejdsplads med masser af udfordringer.

”… debatten var en meget positiv oplevelse – her kunne man virkelig mærke folkestyret arbejde…”

”… næste møde starter lidt før, det forrige slutter – dermed er dagens motion stort set klaret inden aften…”