Abonnementsartikel

Forskere har diskuteret, om erosion af landbrugsjord globalt har en positiv eller negativ effekt på frigørelse af kulstof fra jorden til atmosfæren. En international gruppe af forskere er nu kommet meget nærmere svaret – blandt andet med hjælp fra gamle atomprøvesprængninger.

De stillede spørgsmålene:

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Kan erosion af landbrugsjord globalt virke som en betydelig kilde for udledning af CO2, det vil sige kulstof (C), til atmosfæren?

Eller har erosion den stik modsatte effekt – at den ”rydder op” i noget af det CO2, der er i luften, og oplagrer C i jorden?

I samarbejde med internationale kolleger har forskere fra Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet nu lagt opsigtsvækkende resultater på bordet. De har blandt andet brugt nedfald fra atomprøvesprængninger, der foregik for 50 år siden, til at besvare spørgsmålet.

Og resultatet?

- Det er, at erosion af landbrugsjord ikke har en væsentlig betydning i hverken den ene eller den anden retning for den globale C-cyklus.

Artiklen fortsætter efter annoncen

De opsigtsvækkende målinger og resultater er publiceret i det ansete videnskabelige tidsskrift Science i oktober 2007.

Overraskende

Resultaterne viser overraskende, at erosion i beskedent omfang fremmer oplagring af kulstof i jorden. Erosion er fortsat noget, som bør bekæmpes, både af hensyn til planteproduktion og miljø.

- Men kulstoflagring kan ikke bruges som et nyt argument for at sætte fokus på erosionsbeskyttelse.

- Vores meget konkrete målinger kan indgå i modeller, så man kan bruge korrekte tal i stedet for formodninger, siger seniorforsker Goswin Heckrath fra Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø hos Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet.

Resultaterne baserer sig på både modeller og faktiske observationer i små landbrugsoplande. Det nye er, at der er målt på mange marker i forskellige klimazoner, og at man kombinerer kulstof og et radioaktivt sporstof, cæsium, i undersøgelserne.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Andre forskere har hidtil kun foretaget enkelte målinger her og der. Vi har haft en anden fremgangsmåde: Vi har målt på hele landbrugsmarker med både erosions- og deponeringsområder, forklarer Goswin Heckrath om forskningsgruppens nye tilgang til emnet.