Når den nye salmonellabekendtgørelse træder i kraft fra årsskiftet, vil det ikke længere være muligt at sælge levedyr fra besætninger i niveau 2. Det er en direkte konsekvens af den samtidige ophævelse af regionaliseringen, som hidtil har inddelt landet i to zoner med henholdsvis høj og lav smitte­risiko. For at sikre en fortsat beskyttelse af niveau 1-besætningerne, vil de regler, der har været gældende for niveau 2-besætning­er i det lavprævalente område fra 1. januar gælde i hele landet. Det vil sige alle niveau 2-besætninger - uanset geografisk placering - skal overholde bestemmelserne. Og det indebærer altså forbud mod salg af dyr fra niveau 2-besætninger.

Opfedning, eksport eller aflivning af kalve

Med de nye bestemmelser kan eksempelvis slagtekalveproducenter ikke længere købe kalve fra besætninger, placeret i niveau 2. Cirka 3.500 kalve fra niveau 2-besætninger er hidtil årligt blevet solgt til opfedning i danske slagtekalvebesætninger, heraf cirka 850-950 fra økologer. Det betyder, at konventionelle mælkeproducenter i niveau 2 vil være nødt til at eksportere deres kalve, hvis de ikke har plads til selv at opfede dem.

Artiklen fortsætter efter annoncen

For økologer, som ifølge økologireglerne ikke må eksportere kalvene, betyder ændringen, at økologiske niveau 2-besætninger vil være nødt til at aflive dem, hvis opfedning i egen besætning ikke er mulig. Antallet af økologiske mælkeleverende niveau 2-besætninger er p.t. 29.

En undtagelse fra reglen om stop for salg er dog, at slagtekalveproducenter gerne må modtage niveau 2-kalve, hvis de kun modtager kalve fra én leverandør, og de ikke har kalve fra andre besætninger på bedriften.

I niveau 3 ved positiv gødningsprøve

Niveau 2-besætninger, der får positive kvartalsblodprøver, skal tage gødningsprøver. Hvis en gødningsprøve er positiv, kommer besætningen i niveau 3. Det betyder, at den sættes under offentligt tilsyn af Fødevarestyrelsen og skal have særslagtet kreaturer. Ekstraomkostninger hertil er for egen regning.

Kilde: Landbrugsinfo