Normen for tildeling af protein og aminosyrer til diegivende søer fra 2015 er blevet opdateret. Fordelen ved at følge de nye normer for protein og aminosyrer er, at søerne opnår samme produktivitet ved mindre protein og ændret aminosyresammensætning.

- Et godt bud er, at man kan spare mellem 20 og 30 kroner pr. årsso, hvis man reviderer sit diegivningsfoder, så det følger den nyeste norm. Konkret kan man spare cirka 3,5-4,5 kroner pr. 100 FEso afhængig af råvarekombination, siger Thomas Sønderby Bruun, som er specialkonsulent i Seges Svineproduktion.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det er normudvalget, der har fastlagt den nye norm for protein og aminosyrer til diegivende søer. Normudvalget består af repræsentanter for universiteter, lokale rådgivere og Seges Svineproduktion. Konkret er minimumsnormen for fordøjeligt protein til diegivende søer reduceret fra 125 gram pr. FEso til 118 gram pr. FEso ved, at forholdet mellem flere aminosyrer og lysin er ændret.

Mindre protein giver bedre foderudnyttelse

Forsøget, som har dannet grundlag for den nye norm, er blevet gennemført i en besætning, hvor der blev givet foder med konstant lysinindhold, men med et stigende indhold af protein fra meget lave niveauer.

- Forsøget viste en markant positiv effekt af stigende protein på både kuldtilvækst og fravænningsvægt indtil et knækpunkt, hvorefter der ikke var effekt af stigende proteinniveau. Dette er et udtryk for, at mindre protein med den rette aminosyresammensætning giver en bedre foderudnyttelse, siger erhvervs-ph.d-studerende Camilla Kaae Højgaard, som har været med til at gennemføre forsøget.

Det klare budskab er derfor, at diegivningsfoderet skal optimeres, så det ikke indeholder mere protein, end at det overholder normerne for alle aminosyrer angivet i tabel 1.