Duroc-krydsninger (D-LY) har bedre foderudnyttelse, og der fravænnes flere D-LY end Pietrainkrydsninger (P-LY). Det er konklusionen på et netop afsluttet forsøg fra Seges Svineproduktion, som har undersøgt økonomien i krydsninger (sogrise) af henholdsvis Duroc- eller Pietrain-orner.

- Vi har fulgt D-LY-sogrise og P-LY-sogrise på individniveau fra fødsel til slagtning, og der taler tallene for sig selv. Faktisk er fortjenesten cirka 13 kroner højere pr. gris, hvis man vælger D-LY fremfor P-LY, siger chefforsker Hanne Maribo fra Seges Svineproduktion, som er ansvarlig for forsøget.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Seges Svineproduktion har kørt forsøget på DanAvl-søer. Søerne blev løbet med sæd fra enten Pietrain- eller Duroc-orner. Grisene blev fra 30 kg indsat i stierne, hvor der blev registreret tilvækst og foderoptagelse individuelt. 700.000 færre smågrise.

...Det er naturligvis en fordel, at vores avlssystem allerede er baseret på Duroc som ornerace...

Resultatet af forsøget viser, at der med Duroc som farrace er 0,3 flere fravænnede grise pr. kuld. Samtidig har Duroc-afkommet en bedre foderudnyttelse og tilvækst. I gennemsnit har Pietrainafkom en tilvækst på 897 gram pr. dag, mens det for Duroc-krydsningerne er 1.054 gram. Forsøget viser endvidere, at Pietrain-krydsningernes kødprocent er to procentpoint højere. Men fordi kuld efter Duroc-fædre giver flere fravænnede grise pr. kuld, og Duroc-krydsningerne har et bedre foderforbrug, er det økonomiske udbytte størst ved brug af Duroc-fædre.

Sat på spidsen ville et 100 procent skifte til Pietrain som ornerace i stedet for Duroc resultere i 700.000 færre smågrise og cirka 2.000.000 færre slagtninger pr. år i Danmark.

Den rigtige ornerace

Forsøget bekræfter, at Duroc fortsat er den rigtige ornerace i den danske produktion og dermed også i avlssystemet. Sektordirektør i Seges Svineproduktion, Christian Fink Hansen, understreger, at valget af far-race baseres på fakta.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det er naturligvis en fordel, at vores avlssystem allerede er baseret på Duroc som ornerace. Men var forsøget faldet ud til Pietrains fordel, ville vi naturligvis have truffet de nødvendige beslutninger. Vi har konstant fingeren på pulsen, så vi sikrer os, at vi i Danmark hele tiden har de bedste forudsætninger for at producere nogle af verdens bedste grise, siger han.