Abonnementsartikel

Ifølge Maskinbladets tv-redaktion Update ser forbruget af antibiotika til svineproduktionen ud til at stige helt op til 12 procent i 2007

Maskinbladets tv-redaktion, Update, er kommet i besiddelse af de tal, dyrlægerne har indberettet til VetStat om forbruget af antibiotika frem til august 2007.

Ifølge disse foreløbige tal ser det ud til, at der efter nogle år med et stabilt lavt forbrug af antibiotika er sket en kraftig stigning i svineproduktionen i 2007.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Desværre ser det også ud til, at forbruget især er steget for den type antibiotika, som myndighederne af hensyn til resistensdannelse ønsker at begrænse brugen af.

Stigning på 12 procent

De indberettede tal fra januar til og med juli 2007 viser, at der er sket en stigning på 12 procent i forbruget af antibiotika sammenlignet med forbruget i 2006.

Stigningen er især sket på de præparater, der står på myndighedernes negativliste.

Forbruget af den type af antibiotika, der hører til gruppen af cephalosporiner er således steget med 30 procent. Det er en type af antibiotika, der netop ikke anbefales at bruge til husdyr, da de kan føre til multiresistens.

For en anden type af antibiotika, Makrolider, er forbruget steget med 28 procent i samme periode. De står også på listen over antibiotika, dyrlægerne bør undgå at ordinere.

Artiklen fortsætter efter annoncen

En tredje gruppe, Tetracykliner, tegner sig for en stigning på 22 procent.

Denne gruppe af antibiotika står til forskel fra de andre typer af antibiotika ikke på myndighedernes negativliste.

Øget produktion

Lene Thorup, formand for Sektion vedrørende Svin i Den Danske Dyrlægeforening, oplyser, at Den Danske Dyrlægeforening har trukket tal ud af VetStat fra oktober 2006 til oktober 2007 for ved selvsyn at kunne konstatere problemets omfang.

Disse tal viser, at der har været et merforbrug af antibiotika på 10,6 procent i forhold til 2006.

Men samtidig peger hun på, at der i samme periode har været produceret flere svin.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi har været inde at se på produktionstallene hos Danmarks Statistik, og her ser det ud til, at der er produceret 4,0 procent flere ungdyr (7-50 kg) og 8,6 procent flere slagtesvin (50-100 kg) i samme periode, fortæller hun.

I den seneste Danmap-rapport for 2006 fremgår det, at 75 procent af forbruget af antibiotika anvendes til de fravænnede grise (fra 7-30 kg), mens slagtesvinene (30-100 kg) kun tildeles 20 procent af det samlede forbrug af antibiotika.

- Men i mine øjne forklarer det øgede antal producerede grise stadig en stor del af stigningen i forbruget af antibiotika.

- For når der produceres flere grise, så bliver forbruget også højere, mener Lene Thorup.

Se tv-indslaget om det stigende forbrug af antibiotika på Maskinbladet Update for uge 2 på www.maskinbladet.dk.