Abonnementsartikel

Henrik Høegh i europaudvalget: "Capping" vil gøre indhug i selvejet

Fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) risikerer at skulle kæmpe for vidtgående reduktioner i støtteudbetalinger til større landmænd, når EU's landbrugsministre tager stilling til forslaget i marts i forbindelse med det såkaldte sundhedstjek af landbrugsordningerne.

Det viste debatten i europaudvalget fredag 18. januar, da Eva Kjer Hansen orienterede om forslaget og bekendtgjorde, at regeringen kan acceptere en begrænset "capping" (reduktion i støtten, udbetalingsloft) for de helt store brug, så de rigeste landmænd og jorddrotter som den britiske dronning får mindre i støtte.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Dansk Folkeparti fører an i kravet om mest mulig "capping", mens de øvrige partier undlader at nævne talstørrelser.

Eva Kjer Hansens forhandlingsmandat besluttes om to måneder, men hun fik en kraftig opfordring fra oppositionen om at tilkendegive på landbrugsministermødet, at udbetalingslofter er en god idé.

- Jeg har lyttet til, hvad der bliver sagt, og det afvejer jeg mine ord efter, siger Eva Kjer Hansen.

- Der er nogle principielle problemer i forslaget om "capping", der gør, at man risikerer en opsplitting af brug og skaber en begrænsning for strukturudviklingen. Lad os nu afvente forslagene til rådskonklusioner på ministerrådsmødet i marts, slutter Eva Kjer Hansen.

Henrik Høegh kæmper for selvejet

Bjarne Laustsen (S), Morten Messerschmidt (DF), Anne Grete Holmsgaard (SF) og Lone Dybkjær (R) kørte hårdt på kravet om udbetalingsloft, at Henrik Høegh (V), som også er medlem af europaudvalget, fortalte om de dårlige erfaringer i USA, hvor en maksimumgrænse for støtte pr. landbrug kun har givet arbejde til advokater, regnskabsførere og revisorer, fordi bedrifterne opdeles.

Artiklen fortsætter efter annoncen

"Capping" er et loft over, hvad der må udbetales per landbrugsejendom. Hvis loftet nedsættes, vil man splitte ejendommen op, så man kommer under det beløb, hvor der begynder at blive kraftigt fradrag (reduktion i udbetalingen, red.).

- Hvis man begynder at køre det over på antal ejendomme i den nationale landbrugslov, vil man fremme selskabsdannelsen i landbruget, for så kan man omgå reglerne om antal ejendomme.

- Dette vil gøre, at selvejet vil miste terræn, og selskabsdannelsen vil nyde fremme i landbruget. Det synes jeg er en forkert udvikling.

- Det kan da godt være, at vi får mere selskabsdannelse i landbruget af andre årsager, men det bør ikke være på grund af regler for hektarstøttebetalingen, siger Henrik Høegh.

Han skønner, at omkring en femtedel af bedrifterne i EU modtager omkring tre fjerdedele af støtten. 70 procent af landbrugene ligger under den nederste grænse for reduktion på 7.000 euro (ca. 52.500 kroner).

Artiklen fortsætter efter annoncen

Noget selvpineri

- Det er noget selvpineri, for EU sparer meget lidt ved at lave "capping", men det betyder meget for det enkelte store landbrug, og dem er der flest af i Danmark, siger Henrik Høegh.

- Jeg kan ikke forstå, at den engelske dronning ikke skulle have landbrugsstøtte, hvis hun driver jord. Enhver hektar må behandles ens i EU. Jeg kan forstå særlige vilkår for de helt små (de 70 procent), men resten burde man behandle ens, fremhæver Henrik Høegh.

DF: Nedtrapning for enhver pris

Halvdelen af EU's landbrugsstøtte gives til to procent af modtagerne, fremhæver Morten Messerschmidt. Han afviser, at der bør skæres forholdsvis lige meget.

- Vi skal bruge alle midler for at nedtrappe landbrugsstøtte og lægge pres på de lande, der udgør landbrugslobbyen.

- Meget tyder på, at loftet kan gennemføres som en del af sundhedstjekket. Vi er så bitre over landbrugsstøtten, at man skal gøre alt for at få den fjernet, siger Morten Messerschmidt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Et loft kan, efter hans opfattelse, skrues sammen på en sådan måde, at man undgår de negative virkninger med kunstig opsplitning af landbrugsbedrifter, og desuden er bopælspligten en barriere for selskabsdannelse.

- Det kan ikke blive værre end det er i dag, mener han.

- Landbrugsstøtten er skadelig for landbruget, for den 3. verden og europæerne som sådan, fordi pengene kunne bruges bedre på andre områder.

- Et loft er et godt signal om, at det vanvid må høre op. Jeg er først tilfreds, når der ikke udbetales én krone i landbrugsstøtte, slutter Dansk Folkepartis EU-ordfører.

Mangler konkret udformning

Der foreligger kun et "eksempel" på udformningen af et udbetalingsloft i form af en fodnote i en meddelelse fra EU-kommissionen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Her reduceres beløb over 300.000 euro (ca. 2,2 mio. kr.) med 45 procent.

Beløb mellem 200.000 euro (1,5 mio. kr.) og 300.000 euro beskæres med 25 procent, og udbetalinger i intervallet mellem 100.000 euro (ca. 745.000 kr.) og 200.000 euro beskæres med 10 procent, fremgår det af et notat fra Fødevareministeriet.