Klassificeringskontrollen har analyseret slagteudbyttet for søer på Danish Crowns slagteri i Skærbæk. Her kan du se, hvilke forhold der har indflydelse på udbyttet.

I Danmark er der offentlige regler med hensyn til slagtning, vejning og klassificering af svin, men ikke for søer. Der er dog etableret brancheregler for slagtning af søer, hvor so-slagterier frivilligt kan vælge at følge disse regler herunder at være underlagt Klassificeringskontrollens tilsyn med disse regler. På Klassificeringskontrollens hjemmeside www.klassificeringskontrollen.dk fremgår bl.a. Branchereglerne for slagtning af søer samt hvilke soslagterier, der er tilmeldt brancheordningen.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

For søer, der er slagtet under branchereglerne, er der blandt andet fastlagt præcise regler for, hvordan slagtekroppen skal se ud på vejetidspunktet, herunder hvilke dele der må skæres af slagtekroppen før vejning, og hvilke dele der skal være efterladt på slagtekroppen på vejetidspunktet. Dette har afgørende betydning for den slagtevægt (og dermed den afregning), som producenten vil opnå for en so, der sendes til slagtning.

Som følge af, at nogle soslagterier slagter søer under veldefinerede brancheregler og under tilsyn, og at andre soslagterier principielt selv kan beslutte, hvorledes slagteriet vil gennemføre slagtningen og vejningen, er Klassificeringskontrollen af Danish Crown og Agropartner blevet gjort opmærksomme på, at der blandt producenter har hersket tvivl om, hvilket slagteudbytte, der kan forventes for søer, der sendes til slagtning.

På denne baggrund besluttede Klassificeringskontrollen at gennemføre en undersøgelse af slagteudbyttet for søer slagtet i overensstemmelse med Branchereglerne, og herunder at belyse hvilke forhold der øver indflydelse på slagteudbyttet.

I undersøgelsen blev slagteudbyttet fastlagt på 349 enkeltsøer slagtet på Danish Crown Skærbæk, som er et blandt flere soslagterier, der er tilmeldt Brancheordningen. Slagteudbyttet blev i undersøgelsen fastlagt som Slagteudbytte = slagtevægt*100/levende vægt(fastlagt lige før slagtning).

Slagteudbyttet var i gennemsnit 75,8 procent. De statistiske analyser viste, at slagteudbyttet som forventet afhænger i væsentlig grad af yverets (dellens) størrelsen, som følge af at yveret afskæres før vægt. For søer med store yvere vil slagteudbyttet således ligge på cirka 73,8 procent og for søer med små yvere på cirka 78 procent. Endvidere har eventuelle partielle kassationer ligeledes som forventet indflydelse på slagteudbyttet. Herudover har slagtevægten (levende vægt), huldklassen og kuld nr. hver for sig indflydelse på slagteudbytte.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Der blev ikke fundet nogen sikker effekt af slagtedag på slagteudbyttet. For variablene "race" og "antal dage mellem fravænning og slagtning" blev der ikke fundet nogen signifikant effekt på slagteudbyttet.

Baseret på data fra undersøgelsen vil det være muligt for en producent ud fra nogle simple vurderinger af yverets størrelse og af huld på de enkelte søer, at danne sig et indtryk af hvilket niveau af slagteudbytte, der kan forventes ved slagtningen af de pågældende søer.

Rapporten over undersøgelsen kan ses på www.klassificeringskontrollen.dk/brancheregler-for-svin/rapporter