Brødrene Robert og Richard Hansen er ottende generation på Højlandsgården i Høsten nær Hasle og stiftede i forbindelse med overtagelsen efter forældrene et I/S i 2007, hvor en nyopført malkestald til 127 køer plus opdræt stod klar.

Forud lå den traditionelle vækststrategi i landbruget, hvor faren op igennem 70'erne opkøbte naboejendomme, solgte bygninger fra og skiftede fra svin og køer til flere køer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Sønnerne var begge landbrugsinteresserede, og selvom Robert, der i dag er 42 år egentligt også gerne ville have været elektriker, faldt valget alligevel på et grønt bevis fra Høng, da det var umuligt at få praktikplads som håndværker i de år. Richard, der er 40 år, tog sin landmandsuddannelse i Dalum, og da han kom hjem fra et år i Australien, blev brødrene enige om at overtage slægtsgården. De tegnede selv en ny kostald, var medbyggere og knap flyttet ind i de nye rammer i 2008, da krisen ramte Danmark.

...Det ser ikke godt ud, men hvad skal vi ellers lave...

- Samtidig med indflytningen købte vi 70 Holsteinkøer fra Stevns plus kvote, men vi nåede aldrig at købe yderligere kvote eller opføre den ungdyrstald, som var planlagt. Vi har derfor stort set stået i stampe siden - og det til trods for, at køerne nu er oppe på 11.000 kg mælk og kalvedødelighed meget lav. Men vi har ingen overskud, fortæller Robert Hansen, som står for stalddriften.

Richard Hansen har ansvaret for markbruget - 68 hektar egen jord og 85 hektar forpagtet med et sædskifte, som i år bestod af 30 hektar majs, 40 hektar græs, 55 hektar vårbyg og 20 hektar hvede som ny afgrøde i år.

I 2010 meldte Alm. Brand Bank ud, at de ikke længere ville have landbrugskunder. Siden har brødrene jaget en ny bank, som ville låne dem penge til at videreudvikle ejendommen. Det er imidlertid ikke lykkedes, og ifølge Robert Hansen ser Alm. Brand Bank helst, at de stopper som landmænd. Men det har de nu ingen planer om.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det ser ikke godt ud, men hvad skal vi ellers lave, spørger han retorisk.

- Vi prøver hele tiden gennem justeringer at tilpasse os situationen og øge indtjeningen. Min bror arbejder således deltid hos en tømrer, og da kvoten forsvandt, udvidede vi til 143 køer, som vi malker. Det betød, at antallet af kvier blev sat ned, og at vi har 30 af vores kvier på kviehotel. Og i september i år er vi så begyndt at malke tre gange dagligt.

Non-GM foder har kostet ydelse

Brødrene har en elev og faren til at hjælpe med i stalden. Om morgenen malker faren klokken 5.00. Klokken 13.00 malker faren eller Robert sammen med eleven, og klokken 21.00 er det brødrene, som tager tjansen.

- Tankbilen kommer klokken 22, så vi skal malke enten lige før eller efter. Vi leverer til Arla, og i forbindelse med overgangen til non-GM foder har vi mistet to kg mælk pr. ko pr. dag. De manglende 70 ton mælk i tanken på årsbasis forsøger vi at hente hjem ved at malke tre gange dagligt, og ydelsen er da også steget 12-14 procent på samme energiindhold i foderet. Den importerede GM-soja, som køerne tidligere fik, har vi skiftet ud med non-GM sojaskrå, som er 1,20 kroner dyrere pr. kg, forklarer Robert Hansen.

Han har haft svært ved at overbevise faren og broren om de tre daglige malkninger - der skal jo hænder til at gøre det - men det fungerer:

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Da vi ville overgå til mælkeafhentning hver anden dag og ikke kan låne penge til en større mælketank, havde vi reelt ikke noget valg, da Arla tilbød en merpris for mælk produceret uden GM-foder, men merprisen dækker ikke tabet - i hvert fald ikke hos os. Og egentlig synes jeg, at køerne trives godt med at blive malket tre gange i døgnet og slipper for de store yverspændinger. Jeg havde forventet en nedgang i celletal, som ligger for højt hos os, men det er ikke sket endnu.

Hvorfor omlægger I ikke til økologi?

Stalden på Højlandsgården ligger godt med græsmarker rundt om bygningerne, og brødrene Hansen har da også benyttet sig af gratis økologi-tjek til at overveje, om det er den vej, de skal gå.

- Vi har ikke hjertet med i økologien, og det er nok især majsen, som vi er meget glade for at fodre med, vi nødigt vil undvære eller vil have svært ved at dyrke uden ukrudtsmidler. Et andet problem er de sorte fugle, lyder konklusionen.

I budgettet er der afsat 10.000 kroner i månedsløn til hver af brødrene, og faren, som er folkepensionist, arbejder gratis så meget, som han har lyst til. Lønnen kommer imidlertid kun sjældent til udbetaling - der er altid uforudsete udgifter til reparationer, som kommer først.

Richard, kæresten og to børn bor til leje en halv km nede ad vejen, og han har indtægten fra tømrerarbejdet at leve for. Robert er single og bor sammen med forældrene på den oprindelige gård 400 meter i den anden retning.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Jeg lever reelt af min fars pension, erkender han og minder mig om, at jeg glemte at spørge, om hans fritidsinteresser. Han tillader sig faktisk den luksus at gå til dans en gang om ugen mellem klokken 21 og 22. Ferie er derimod et fremmedord i familien.

Selvom både tid og penge er en knaphed på Højlandsgåden, er humøret intakt, og familien har da også overskud til både at deltage i erfagrupper og holde åbent hus-arrangement tredje søndag i september. De senere år er der kommet 1.800 til 2.800 gæster. Stalden er også vært for agronom- og dyrlægestuderende, som enten skal på gårdbesøg eller lave opgave om køer.

- Vi synes, det er rart at få anerkendelse for vores arbejde ved at vise gården frem, og så er det en god anledning til at få ryddet op og vedligeholdt bygningerne, forklarer Robert Hansen, som også prioriterer at være aktiv i Østdansk Landboforening, kvægudvalg og børnedyrskuet.