Abonnementsartikel

Danmark skal satse på biomasse fra landbruget for at nedbringe CO2-udledningen. Sådan lyder konklusionen i en længe ventet rapport fra Fødevareministeriet, som udkommer i dag.

Rapporten vurderer, at produktionen af biomasse til bioenergi kan mangedobles med lavere CO2-udledning til følge – og det vel at mærke uden at det begrænser produktionen af foder og fødevarer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Biomasse står i dag for 12,3 procent af den samlede energiforsyning - vindkraft står for 2,6 procent.

Det gør allerede i dag bioenergien til en sværvægter blandt de vedvarende energikilder. Men der er altså plads til vækst.

Femdobling af bioenergi

Rapporten, der skulle være publiceret i efteråret, blev forsinket på grund af Folketingsvalget.

Men allerede i november fortalte én af hovedmændene bag rapporten, Uffe Jørgensen, seniorforsker, DJF, til Maskinbladet, at det var muligt at femdoble Danmarks produktion af bioenergi med et øget brug af husdyrgødning.

Og én af sidegevinsterne ved, at produktionen af biomasse fra landbruget øges, er et renere miljø.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det er netop biomasse fra husdyrgødning, der er interessant, fordi det vil have så stor en effekt på udledningen af drivhusgas og nitrat, sagde Uffe Jørgensen dengang.

Han vurderede desuden:

- Jeg regner bestemt med, at vi vil få langt mere bioenergi lavet på biomasse fra landbruget. Spørgsmålet er bare i hvilken hastighed, det kommer til at ske.

I dag er det kun fem procent af husdyrgødningen der udnyttes til energi.

Slipper for forureningsproblemer

Ifølge fødevareminister Eva Kjer Hansen ligger der et meget stort potentiale i at udnytte husdyrgødningen fra landbruget.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Ikke nok med at der produceres energi. Vi skaffer os af med nogle af landbrugets forureningsproblemer ved hjælp af bioenergien. Det gælder ikke mindst udvaskningen af næringsstoffer.

- Ved for eksempel at omdanne gylle til bioenergi kan vi både reducere landbrugets miljøbelastning og til gengæld få gode vedvarende energikilder, som virkelig bidrager til at reducere CO2 udslippet, siger Eva Kjer Hansen.

Ingen brug af danske marker

Rapporten lægger ikke op til, at danske marker skal bruges til at producere energi frem for fødevarer.

Balancen mellem fødevarer, foder og bioenergi er vigtig. Derfor skal Danmark ikke bygge sin energiforsyning på at udvinde bioenergi direkte på energiafgrøder.

Med den nuværende viden og teknik bør dansk dyrkning af egentlige energiafgrøder af økonomiske og miljømæssige grunde rettes mod afbrænding i kraftvarmeværker.