Prisen på sojaprotein afhænger af efterspørgslen på verdensmarkedet, men også den førte politik og kan derfor hurtigt blive et dyrt og uforudsigeligt bekendtskab, mens egenproduktion af protein ved dyrkning af lucerne langt hen af vejen er forudsigeligt.

I det fynske landskab ikke langt fra Svendborg finder vi Hans Chr. Halmø, som til daglig driver Dongsgaard, med en besætning bestående af 1.000 jerseykøer. Hans Chr. Halmø har set fordelene ved at dyrke lucerne og lade den indgå som en vigtig bestanddel af gårdens sædskifte og besætningens foderplan.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Lucerne er en sikker afgrøde med et stabilt udbytte og kvalitet, som giver en ensartet fodring i stalden, fortæller han.

Igennem årene har Hans Chr. Halmø ikke alene afprøvet forskellige sorter af lucerne, men også fundet et optimalt treårigt sædskifte, hvori lucerne indgår. Hvert år udlægges derfor 35 hektar lucerne af DLFs topsort, Creno, i vårbyg.

- Ved at udlægge lucerne i dæksæd af vårbyg til helsæd eller modenhed i foråret sikrer vi et højt udbytte allerede i første år, forklarer Hans Chr. Halmø, som allerede har gjort egne erfaringer med gårdens klimatiske forhold, den fynske muld og udlægning af lucerne i renbestand.

Nem, stabil og med højt proteinudbytte

- Lucerne er en nem afgrøde, der giver et højt og stabilt udbytte af protein hvert år, lyder det fra Hans Chr. Halmø.

Han fortæller endvidere om fordelen ved, at første slæt kan foretages i juni, hvor vejrforholdene stort set altid er optimale. Han pointerer samtidig, at proteinindholdet og foderværdien ikke ændres væsentligt, selvom et slæt forsinkes, og at netop denne fordel er af stor betydning for gårdens øvrige gøremål, men ikke mindst sikrer fleksibilitet i forhold til maskinstationen og ensilering.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Andet slæt tages i august, mens sidste slæt tages i slutning af september eller i begyndelsen af oktober afhængigt af vejret.

Lucerne kan reducere brugen af kvælstof

Lucernes kvælstoffikserende egenskaber ser Hans Chr. Halmø komme til udtryk i den efterfølgende afgrøde.

- Vi ser en meget kraftigere og hurtigere vækst i den efterfølgende afgrøde, og vi har derfor kunnet reducere udbringning af kvælstof, siger han.

Der anvendes en blanding af lucerne og græs, fordi græsset er med til at give en fin bund i lucernen. For at holde en god balance mellem lucerne og græs, i de tilfælde hvor lucerne dominerer, holdes udbringning af gylle på et minimum for ikke at svække lucernen i forhold til græsset. I stedet fokuseres på en optimal tildeling af kalium og fosfor ved brug af handelsgødning.

Udvikling og afprøvning er nøgleord i den daglige drift

Selvom Hans Chr. Halmø allerede er langt i dyrkning og brugen af lucerne, så stopper det ikke her. I øjeblikket afprøves flere af DLFs nye topsorter, der markedsføres under navnet DLF Alfalfa - med henblik på at finde den mest optimale for de lokale klimatiske forhold, foderets kvalitet og køernes ydelse.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Her ud over overvejes det i øjeblikket, at finde andre græstyper, der kan udlægges sammen med lucerne til at give en god bund i marken uden at påvirke udbyttet negativt.

DLF har valgt at tage del i udviklingen inden for anvendelse af lucerne og være forrest i feltet, når det kommer til nye sorter. DLF investerede i 2016 i et lucerne-forædlingsprogram, hvor indtil flere lovende sorter er sendt i afprøvning med henblik på at komme på markedet. Sorterne er især tilpasset et mere tempereret klima. Lucerne fra DLF markedsføres under navnet DLF Alfalfa.