Abonnementsartikel

Ved gårdbrande eller afbrænding af affald kan der forekomme forurening med dioxin. Det kan have konsekvenser i forhold til ude gående dyr. Plantedirektoratet har kendskab til to tilfælde, hvor røg dels fra en gårdbrand dels fra afbrænding af plastaffald har forurenet både jord og afgrøder med dioxin.

I begge tilfælde har Fødevarestyrelsen fundet dioxin over de fastsatte grænseværdier i dyr der har græsset på arealerne. Fødevarestyrelsen har derfor efterfølgende forbudt landmændene at sende deres dyr til slagtning og dyrene har således ikke indgået i fødevarekæden.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Plantedirektoratet anbefaler, at landbrugere der har haft kraftige røgfaner hen over deres afgrøder, for eksempel efter en brand hvor der har indgået plastik, tager passende forholdsregler for at undgå de uheldige konsekvenser for dyr og afgrøder, der kan følge af en nærliggende gårdbrand eller afbrænding af affald.

Plantedirektoratet har drøftet problemstillingen med Landbrugsraadet, som via Landscentret tager initiativ til at informere og rådgive erhvervet.

Det ene tilfælde var en gentagende ulovlig afbrænding af PVC plast på en ejendom på Mors, hvor der gik kreaturer. Fødevarestyrelsen påviste ved en stikprøvekontrol dioxiner over indgrebsværdien i kropsfedtet fra en kvie på ejendommen.

Det andet tilfælde er følgen af en voldsom brand med total nedbrænding af et nabohus ved Fredericia. Røgen, der var voldsom, bevægede sig hen over et areal hvor der græssede får. Fødevarestyrelsen fandt ligeledes ved en stikprøvekontrol dioxiner over grænseværdien i leveren fra et får på ejendommen.

Der er der i perioden 2002-2007 blevet registreret omkring 3.000 brande årligt på landbrugsejendomme. Tallene stammer fra en opgørelse lavet af Forsikring & Pension, forsikringsselskabernes og pensionskassernes erhvervsorganisation i Danmark.