Abonnementsartikel

Står bugserede roeoptagere over for en renæssance? Det mener man hos Thyregod A/S, der i samarbejde med DLF-Trifolium og Mosegaarden Maskinstation har opnået gode forsøgsresultater og nu vil sætte en ny helplante-roeoptager i produktion

Efter tre lovende forsøgssæsoner spirer optimismen hos Thyregod A/S, Mosegaarden Maskinstation og DLF-Trifolium med hensyn til en ny type helplante-roeoptager med henblik på samensilering af majs og roer. Nu vil Thyregod sætte den nye roeoptager i produktion.

At parterne bag forsøgene nu tager springet fra forsøg til produktion hænger ifølge Morten Toft, administrerende direktør i Thyregod A/S, sammen med, at rammerne for en kommercialisering af produktet nu ser mere indbydende ud.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Der er stor forskel på situationen for et år siden og nu. Prisen på hvede er fordoblet, og det er et af de forhold, der gør, at økonomien i det her ikke bare ser fornuftig ud, men ser rigtig god ud.

- Det her er en sjovt situation for os, og jeg ser helt klart muligheder for en ny niche af bugserede roeoptagere, siger Morten Toft.

Forstærket specialmaskine

Den nye roeoptager fra Thyregod udspringer af et udviklingsprojekt støttet af Direktoratet for FødevareErhverv på bevillinger fra Innovationsloven.

Thyregod står i projektet for udviklingen af roeoptageren. Mosegaarden Maskinstation udfører markarbejdet og koordinerer ensileringen af majs og roer. DLF-Trifolium undersøger forskellige roesorters egnethed til ensilering og står for koordinering af projektet.

Den nye optager er baseret på en tre-rækket sukkerroeoptager med oppelhjul og rensesektion.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Der er foretaget en lang række ændringer, så roerne kan gøres fri for jord, og roetoppen kan snittes og blandes i roerne, der falder ned i knuseren direkte fra læsseelevatoren.

Toppen bliver med den nye maskine opsamlet direkte ved afhugningen og transporteret op i tanken ved hjælp af et bånd, hvilket betyder, at toppen ikke bliver forurenet af jord. Roden bliver efter optagning og rensning knust af to roterende valser, umiddelbart før den havner i tanken.

- I det hele taget er der tale om en specialmaskine, der er blevet forstærket mange steder, da den skal virke i en kritisk fase med et lille arbejdsvindue, siger Morten Toft.

Opmuntrende resultater

Parterne har kørt forsøg hos forskellige landmænd gennem de seneste par år, og forsøgene har vist, at der kan hentes en højere foderværdi ved at ensilere majs og roer sammen.

I praksis foregår det i forholdet en del roer til tre dele majs, og resultatet bliver en ensilage med 1,11 kilo tørstof pr. foderenhed, hvilket er en forbedring på 0,04 kilo tørstof sammenlignet med ren majsensilage. Forholdet betyder desuden, at der normalt ikke er problemer med saftafløb fra roerne.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Parterne bag projektet vurderer, at optagekapaciteten ligger mellem 0,5 og 0,7 hektar pr. time.

- Vi har kørt forsøg tre sæsoner i træk, og vi har opnået flotte resultater på det foder, vi laver. Vi har ikke kendskab til, at andre kan tage lige så mange foderenheder, som vi kan, siger Morten Toft.

- Det er selvfølgeligt individuelt efter hver enkelt bedrifts forudsætninger, men dette koncept vil kunne give op til 2.000 foderenheder mere pr. hektar i forhold til de samensilerings-systemer, der ikke tager toppen med, siger han.

Forsøgsarealet har været på omkring 100 hektar i hver forsøgssæson – med de justeringer, der har været nødvendige.

- I 2007 var roerne eksempelvis betydeligt større end året før. Det betød, at vi har redesignet knuseren. Desuden har vi forstærket akslen og øget dimensionerne på optageren, siger Morten Toft.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I de foreløbige forsøg er der fundet et sandindhold på omkring én procent af tørstoffet, men det er ifølge parterne sagtens muligt at komme endnu længere ned.

Skal udnytte interesse

Den nye roeoptager er blandt andet blevet demonstreret hos Kaj Johannesen ved Ejstrupholm i oktober sidste år. Det arrangement tiltrak 400 besøgende, og interessen har generelt været høj.

- Vi har haft flere maskinstationer på besøg, og flere landmænd er begyndt at spørge ind til vores koncept, fortæller Morten Toft.

- Vi skal udnytte den interesse, der er om konceptet. Vi har i alt haft omkring 800 besøgende til vores demonstrationer. I år deltager vi på Danske Maskinstationers møde, og vi deltager eventuelt også på kvægavlsmøder, og så tager vi bestik af tingene, siger Morten Toft.

Attraktivt i bred forstand

Hans optimisme er ikke ligefrem dalet oven på nye beregninger fra Jysk Landbrugsrådgivning.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Beregningerne viser, at foderroernes konkurrenceevne bliver forbedret ved en stigende kornpris, og roer dyrket på traditionel vis uden bjærgning af toppen kan konkurrere ved en kornpris på 100 kroner pr. hkg.

Bruges der roer i 200 dage, kan der spares omkring 250 kroner pr. årsko, når kornprisen er 150 kroner pr. hkg. Besparelsen ligger på 470 kroner pr. årsko ved en kornpris på 200 kroner pr. hkg.

Jysk Landbrugsrådgivning oplyser, at der ikke er regnet på, hvordan økonomien ser ud ved samensilering med majs, men vurderer, at den ligeledes forbedres i takt med højere kornpriser.

- Det er godt, at vi kan pege på et positivt dækningsbidrag i forbindelse med det her.

- Men der er også fordele som større ædelyst, flere foderenheder og større konkurrence-dygtighed forbundet med konceptet, der gør det positivt i en bredere forstand og som gør det til et attraktivt koncept, uanset hvordan markedssituationen er, siger Morten Toft.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Pionerindsats med potentiale

Nu satser parterne på, at markedet anerkender de positive resultater. Thyregod går nu i gang med at bygge tre til fem maskiner for at være klar til august.

Ved en række arrangementer i februar præsenterer parterne produktet for interesserede.

- Og gruppen bag dette koncept fortsætter vores samarbejde. Vi har haft et rigtigt godt samarbejde, specielt har Danny B. Petersen, der ejer Mosegaarden Maskinstation, været en uvurderlig ildsjæl, der har leveret en pionerindsats af de store, roser Morten Toft.

- De tre til fem maskiner, vi vil producere i første omgang, skal gerne være pionererne.

- Landscentret estimerer, at potentialet i Danmark er 15.000 hektar. Det burde kunne udløse en samlet bestand på 120-150 ensileringsmaskiner.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Når markedet har etableret sig, vil vi forhåbentlig kunne sælge 10 maskiner om året. Vi kan i hvert fald godt se en renæssance for bugserede roeoptagere, siger Morten Toft.