I første halvår af 2017 er antibiotikaforbruget sænket med 12 procent i forhold til samme periode året før. Men er det godt nok? Det skal i hvert fald nødigt blive en sovepude, at vi er på rette vej.

Der er altid plads til forbedringer, og ovenstående dækker hovedsagligt over et fald i forbruget af penicillin til yverbehandlinger. Hos kalvene er der eksempelvis stadig rig mulighed for at stramme op - her er forbruget nemlig uændret.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Noget af det nyeste inden for forskningen er, at man er ved at udvikle en kraftfoderpille, som skal sikre sundheden hos nyfravænnede kalve. Det lyder interessant. Og det er jo alfa omega, at kalvene får den bedst mulige start. Men en kraftfoderpille kan næppe gøre det alene.

Den ernæringsmæssige del er utrolig vigtig, men man kommer ikke uden om, at god hygiejne og en stor indsats for at mindske smittespredning også spiller en afgørende rolle for dyrenes sundhed.

Jeg snakkede for nyligt med en landmand, som sagde, at så længe de havde ekstra fokus i malkestalden og var lidt hysteriske omkring malkningen, kunne de lave nok så mange udsving på andre områder uden, at det påvirkede celletallet i negativ retning. Det er et tydeligt bevis på, at det betaler sig at være opmærksom eksempelvis i malkestalden.

I denne udgave af Bovi er der flere artikler, som sætter spot på sundheden ude i besætningerne, og hvordan man med ekstra fokus, kan få løftet sundhedsstatus i besætningen - og det er jo nu engang sådan, at sunde dyr yder bedre. Så på med handsken og læg en strategi for besætningen, måske er der områder, hvor der kan gøres en ekstra indsats?