God dyrevelfærd i svinebesætninger er reguleret af en række krav og regler - og så er der nogle områder, der er frivillige. Det kan til tider være svært at vide, hvad der er lovpligtigt, og hvad der er frivilligt.

I disse dage er der mange overskrifter om dyrevelfærd i svineproduktionen. Hvis du vil have helt styr på, hvad der er krav og hvad der er frivilligt, så læs videre her.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Myndighederne stiller ikke længere krav om egenkontrol med dyrevelfærd i svinebesætninger. Derimod er der krav om, at dyrlæge og svineproducent sammen sætter dyrevelfærd på dagsordenen og laver en målrettet dyrevelfærdsindsats i besætningen.

Mindst to gange årligt skal du lave en gennemgang af din besætnings dyrevelfærdsstatus i forbindelse med din dyrlæges rådgivningsbesøg. Her skal I blive blive enige om tre indsatsområder for, hvor dyrevelfærden ønskes forbedret. Dyrlægen udarbejder herefter en handlingsplan med konkrete og præcise mål, for hvad der skal ændres, og hvornår forbedringerne forventes.

Hvis du er godkendt under DANISH produktstandard, er der stadig krav om, at du laver egenkontrol med dyrevelfærd, og at du kan fremvise et gyldigt egenkontrolprogram ved det årlige DANISH besøg. Det er dog ikke længere et krav at den praktiserende dyrlæge skal årligt skal auditere egenkontrolprogrammet.