Abonnementsartikel

Ekspertgruppen, der i efteråret 2016 blev nedsat for at gøre status over initiativerne i "Handlingsplan for husdyr-MRSA" fra april 2015, har nu afleveret sine anbefalinger til miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Opgaven for ekspertgruppen var blandt andet at undersøge resultaterne af de foreløbige screeninger og indikatorer fra den igangværende forskning for at se på, om der er grundlag for at justere indsatsen mod husdyr-MRSA.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Med disse anbefalinger er vi nu godt rustet til at lægge en køreplan for den fremtidige indsats mod husdyr-MRSA. Jeg vil nu drøfte ekspertgruppens anbefalinger med Folketingets partier i forbindelse med efterårets politiske forhandlinger om et nyt veterinærforlig. Jeg ser frem til sammen med Folketingets partier at finde frem til de bedste og mest virkningsfulde indsatser for at forebygge husdyr-MRSA i landbruget, siger Esben Lunde Larsen.

- Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke de deltagende eksperter for en stor indsats i forbindelse med rapportens tilblivelse. Det er solidt arbejde, og jeg hæfter mig ved, at det er en samlet ekspertgruppe, der står bag anbefalingerne til os politikere, siger Esben Lunde Larsen.

Det var den daværende miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen og daværende sundheds- og ældreminister Sophie Løhde, der i foråret 2016 blev enige om, at nedsætte en ny MRSA-ekspertgruppe til efteråret 2016 med henblik på at gøre status over initiativerne i "Handlingsplan for husdyr-MRSA" fra april 2015.

MRSA-ekspertgruppen er sammensat af repræsentanter fra Den Danske Dyrlægeforening, Danmarks Tekniske Universitet, Københavns Universitet, Lægeforeningen, De Lægevidenskabelige Selskaber, Danske Regioner, Sundheds- og Ældreministeriet, Veterinærinstituttet i Norge og Fødevarestyrelsen.

Formandsposten blev varetaget af Erik Jacobsen, tidligere departementschef i Miljøministeriet.