Abonnementsartikel

Den danske svinebestand er faldet med 3 pct. siden sidste år, viser nye tal fra Danmarks Statistik. Nedgangen i svinebestanden viser, at mange svineproducenter står i en alvorlig økonomisk situation netop nu, siger Danske Slagteriers formand, Bent Claudi Lassen. Men tallene viser også, at der er tro på fremtiden i den danske svinesektor.

Danmarks Statistik har netop offentliggjort resultatet af seneste svinetælling i Danmark 1. januar 2008. Tællingen viser en nedgang i bestanden på 3 pct. i forhold til samme tidspunkt sidste år. Ser man bort fra gruppen af slagtesvin over 50 kg, der er påvirket af mange overgående svin, er totalbestanden reduceret med 5,3 pct, skriver Danish Meat Association.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Danske Slagteriers formand, Bent Claudi Lassen, mener at det markante fald i svinebestanden er udtryk for den alvorlige økonomiske situation, den danske svinesektor befinder sig i, netop nu:

- De tårnhøje foderpriser og det store internationale udbud af svinekød belaster svineproducenternes økonomi hårdt. Vi havde derfor forventet et fald i bestanden, men det er større end vi forventede, siger han.

- Tallene bekræfter de tendenser til et produktionsfald i EU, som vi har set et stykke tid. Det vil, i løbet af 2008, føre til stigende svinekødspriser og dermed bedre afregning til producenterne.

Svinetællingen viser også et relativt beskedent fald i antallet af førstegangs drægtige søer og sopolte på henholdsvis 0,5 pct. og 1,9 pct., hvilket er væsentligt mindre end faldet i totalbestanden. Antallet af førstegangs drægtige søer og sopolte er en god rettesnor for, hvor stor produktionen bliver i fremtiden. Ifølge Danske Slagteriers formand, er dette relativt lille fald forventet.

- Mange svineproducenter benytter den vanskelige situation netop nu til at sanere deres besætninger. Det påvirker svinebestanden negativt på kort sigt, men viser samtidig, at der er tro på, at markedsforholdene vil blive bedre i fremtiden. Den nuværende alvorlige økonomiske situation vil, som tallene viser, betyde en samlet nedgang i svineproduktionen i 2008, men på længere sigt forventer vi en relativ stabil produktion af svin i Danmark, siger Bent Claudi Lassen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

På baggrund af tællingsresultatet vil der snarest blive udarbejdet en ny prognose over produktionen af svin i Danmark for det igangværende kvartal og de efterfølgende to kvartaler.