Systematisk arbejde med klovbeskæring er et effektivt middel til at holde en god sundhedstilstand - og dermed høj produktion - i besætningen.

I DMS Dyreregistrering kan man lave arbejdslister, der er skræddersyet til egen besætning og beskæringsstrategi. Men der er altid en risiko for, at nogle dyr smutter gennem systemet. Det kræver ekstra opmærksomhed på især udsætterkøer og køer med forlænget laktation. Det mest simple er at beskære alle dyr på én gang, så er der ikke nogen, som snyder udenom.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Systematik i klovbeskæringen er ikke mindst nyttigt i forhold til at finde og forebygge tilfælde af digital dermatitis (DD), den hyppigste klovsygdom på landsplan. På alle klovbeskæringer i Danmark i 2016 er der registreret knap 20 procent med DD, flest i første laktation og i tidlig laktation.

...Jo tidligere halthed opdages, jo bedre er chancen for heling...

Undersøgelser har vist, at køer, som havde DD som kvie, mangler 350-400 kg EKM i ydelse i første laktation, og de har 25 dage længere tomperiode. Yderligere har koen fem gange større risiko for at få DD i første laktation, hvis den har haft ét tilfælde af DD som kvie og hele 12 gange større risiko, hvis den har haft gentagne tilfælde af DD som kvie.

Registrering af fund ved klovbeskæring er en stor hjælp til at holde overblik over klovsundheden. Det kan bruges til at udpege problemgrupper eller -områder i stalden. Hvis der for eksempel er store problemer hos førstekalvskøerne, skal der gøres en større indsats hos kvierne. Hvis der er mange hornrelaterede lidelser i tidlig laktation, skal der kigges på opstaldning af goldkøer og så videre. Med klovregistreringer kan man følge udviklingen og se, om den valgte indsats har en effekt.

Lær at vurdere halthed

Mange steder klovbeskæres efter arbejdslister, og derudover beskæres akut halte dyr. Men hvem udpeger de halte køer hos dig?

Artiklen fortsætter efter annoncen

Halthedsvurdering er en vigtig opgave, som alle kan lære. Jo tidligere halthed opdages, jo bedre er chancen for heling, og jo mindre er tabet i mælk og huld.

Halthedsvurdering bør ligge som en hel fast ugentlig arbejdsopgave i alle besætninger. Din Dyrlæge & Ko dyrlæge vil gerne være behjælpelig med at hjælpe dig og dine medarbejdere godt i gang.

20 kvægdyrlæger har i forbindelse med efteruddannelse inden for klovsundhed lavet halthedsvurderinger i 20 besætninger. De fandt gennemsnitligt 26,4 procent halte dyr i de udvalgte besætninger, varierende mellem 10 og 45 procent.

Nogle besætningsejere var fuldstændig klar over problemets omfang og kunne udpege de aktuelle køer, mens andre blev meget overraskede. Ved du, hvor mange halte køer du har i stalden?

Beskæringen skal være korrekt

Korrekt klovbeskæring er af stor betydning. Med forkert beskæring risikerer man at skabe problemer. Det kan være alt fra mange nydannelser til deciderede sår og skader på kloven. Bliver klovene for lave bagtil, øges desuden risikoen for, at køerne bliver smittet med digital dermatitis, da klovspalten hyppigere vil være i kontakt med gyllen og fugten på gulvet. Det kan tage lang tid at genoprette normal klovform.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det tager tid at blive god til klovbeskæring. Et fem dage langt AMU-kursus i afhjælpning af akutte klovproblemer giver en basal viden og grundlag for korrekt behandling af klovlidelser, men må ikke forveksles med uddannelse til klovbeskærer.

De certificerede klovbeskærere har brugt to år på at tage uddannelse i klovbeskæring og har årlige opfølgningskurser for at holde sig ajour. Du kan finde listen over uddannede klovbeskærere på sundklov.dk. Her kan du også finde listen over de dyrlæger, som har taget en to-årig efteruddannelse inden for rådgivning om klovsundhed.

To årlige eftersyn

For besætninger, der selv beskærer alle dyr, skal der gennemføres to årlige kloveftersyn. Det ene kan man selv eller en ansat udføre, mens det andet skal foretages af en dyrlæge eller en klovbeskærer.

Et kloveftersyn betyder, at alle dyr skal vurderes på klovsundhed og bevægelighed. Det vil sige, at alle klove skal tages i øjesyn, og alle køer skal halthedsvurderes. Eventuelt halte dyr eller dyr med unormal klovform skal noteres og efterfølgende beskæres eller behandles.

Tidsforbruget til halthedsvurdering vil selvfølgelig variere afhængig af besætningsstørrelse og staldforhold, men som udgangspunkt kan man halthedsvurdere 50-60 køer i timen. Derudover kommer der tidsforbrug til eventuelle behandlinger eller beskæringer samt en opsummering på besøget som dokumentation for, at det er udført.

Artiklen fortsætter efter annoncen

En alternativ løsning vil være at ringe efter klovbeskæreren én gang årligt til beskæring af alle dyr. Derved opfyldes kravet til kloveftersyn; og eventuelle behandlingskrævende dyr ordnes i samme omgang. Hvis der samtidig laves klovregistreringer ved det årlige besøg, kan man let følge udviklingen i klovsundheden fra år til år.