En undersøgelse viser, at de køer i besætningen, som har højt NTM, giver mange flere penge på bundlinjen, sammenlignet med køerne med lavt NTM.

NTM er det samlede indeks, som fortæller om koens genetiske potentiale for økonomisk indtjening. I NTM er indtægter og omkostninger balanceret, så det giver den størst mulige økonomiske fremgang.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I analysen blev der set på, hvordan køerne med højest NTM indenfor besætning performer i form af ydelse, yversundhed, frugtbarhed med mere i forhold til køerne med lavest NTM, og hvilken økonomisk gevinst det giver.

I undersøgelsen indgik alle danske bedrifter med over 150 årskøer. Resultaterne viser, at der er forskel mellem racerne i forhold til, hvor de største økonomiske gevinster kommer fra.

Selektion for NTM giver den maksimale økonomiske fremgang, hvor selektion for større produktion alene ville give økonomisk tilbagegang for reproduktion, sundhed og eksteriør på grund af den ugunstige sammenhæng til produktion. Derfor er det vigtigt med et balanceret avlsmål som NTM.

For Holstein var der økonomisk gevinst at hente på ydelse, sundhed og reproduktion for gruppen af køer med højest NTM.

Hos RDM er der også en stor økonomisk gevinst af højt NTM, hvor det største bidrag kommer fra en større fedt- og proteinproduktion. Dyrene i den høje NTM-gruppe har også en væsentlig bedre reproduktion og sundhed.

Artiklen fortsætter efter annoncen

For Jersey er det ydelsen, som der ses en stor økonomisk forskel mellem de to NTM-grupper i den høje NTM-gruppes favør. Derimod er der sammenlignet med de to store racer det økonomiske bidrag af reproduktion og sundhed ikke så stort. Yversundheden er dog væsentlig bedre for den høje NTM-gruppe .

Kilde: landbrugsinfo.dk