Abonnementsartikel

En arbejdsgruppe under justitsministeriet har snart arbejdet et år på et oplæg til en lov om hold af malkekvæg.

Rådgivningschef for Dansk Kvæg, Henrik Nygaard, er med i arbejdsgruppen. Han forventer at loven er klar til ikrafttrædelse i 2009:

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Selvfølgelig bliver der en række overgangsordninger, så lovens ordlyd kommer fra starten kuntil at gælde nybyggeri. Hvordan det vil forholde sig med udvidelser, er jeg dog endnu ikke klarover, siger Henrik Nygaard til Dansk Kvægnyt.

En af de ting gruppen diskuterer, er staldenes indretning. Loven kommer til at regulere en række forhold, fortæller Henrik Nygaard:

- Der bliver stillet krav til gangarealernes kvalitet både på udformning og størrelse, så vi kan sikre køerne den fornødne motion, siger han.

Loven kommer også til at arbejde for åbne stalde, større sengebåse, og der vil komme krav til staldenes enkelte afsnit.

Kun på et punkt skiller vandene. Arbejdsgruppen kan ikke umiddelbart blive enige om, hvorvidt loven skal indeholde et krav om afgræsning. Henrik Nygaard understreger at det er en følsom debat.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Et krav om afgræsning er så vitalt for bedriftens udvikling og økonomi, at der skal væreklare resultater fra forskning og praksis, før man griber til handling, og der foreligger ikke et sætentydige forskningsresultater og praktiske erfaringer, der viser, at køernes velfærd samlet setforbedres ved afgræsning. Derfor har vi fra erhvervets side meget svært ved at se det rimeligei et lovkrav om afgræsning. Kvæg skal have det godt hele året, uanset om vi har valgt at havedem ude eller inde, det har vi allerede støttet ved flere stramninger i lovoplægget, siger han.

Når det forberedende arbejde er færdigt, skal forslagene vurderes økonomisk. Herefter overgår sagen til justitsministeren.