Europa-Kommissionen har netop besluttet et forbud mod brug af zink om senest fem år. Vi arbejder på at finde alternativer, men det tager tid. Derfor kan beslutningen betyde en markant stigning i antibiotikaforbruget, tabt produktivitet og en øget arbejdsindsats i form af øget tilsyn.

- Beslutningen om stop af brug af medicinsk zink i EU-Kommissionen giver medlemslandene max fem år til at udfase brugen af zink. Vi havde håbet på og arbejdet for en overgangsperiode på 8 ? 10 år, siger Sektordirektør Christian Fink og fortsætter:

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi vil arbejde på, at muligheden for en overgangsperiode på fem år udnyttes fuldt ud.

Seges Svineproduktion anerkender fuldt ud behovet for at reducere forbruget af zink. Derfor lancerede Segses også allerede i februar sidste år en handlingsplan med syv konkrete tiltag, der kan nedbringe forbruget af zink. Men beslutningen om en udfasning på max fem år vil få konsekvenser.

Det er veldokumenteret, at tildeling af medicinsk zink i 14 dage efter fravænning reducerer diarré. Et forbud vil derfor være med til at hæve forbruget af antibiotika betydeligt, da det lige nu er det eneste kendte effektive middel til denne behandling. Samtidig vil et forbud koste op mod 105 mio. kroner i øgede omkostninger. Det viser en afprøvning fra Seges Svineproduktion, hvor 3 alternative produkter i form af OceanFeed, MiyaGold og Gærplus blev testet op i mod tildeling af medicinsk zink på henholdsvis 1500 mg/kg foder og 2500 mg/ kg foder.

- Vi ville meget gerne undgå at bruge zink, men det skal gøres ordenligt, så vi ikke ender med en dyrevelfærdsmæssig dårlig situation i form af syge grise samt et øget antibiotikaforbrug. Derfor havde vi håbet på en 8 - 10-årig overgangsperiode, siger sektordirektør Christian Fink og fortsætter:

- Forbuddet vil modarbejde den positive udvikling med et løbende fald i antibiotikaforbrug, som vi har kæmpet for de seneste år, siger sektordirektør Christian Fink.

Artiklen fortsætter efter annoncen

En afprøvning viser en omkostning på mindst 3,12 kroner pr. gris i form af tabt tilvækst og øget foderforbrug hos grise, der ikke fik tilført medicinsk zink eller fik tildelt et af de tre alternative produkter. Afprøvningen har ikke taget højde for ekstra arbejdsindsats, men Seges Svineproduktion skønner, at de samlede udgifter kommer op på 4,0 kroner pr. gris, når der tillægges omkostninger til øget arbejdsindsats i form af øget tilsyn og tid til ekstra behandling af grise med antibiotika. Afprøvningen er foretaget på Seges Svineproduktions forsøgsstation. Derfor forventer vi, at udgiften vil være endnu højere ude i produktionsbesætningerne, hvor det vil være vanskeligt at opnå samme produktionsresultater som på en forsøgsstation lyder det fra Christian Fink Hansen.