Fra den kommende høst tilbyder Gl. Buurholt at komme ud til landmændene og afskalle havre med et mobilt anlæg monteret på en lastbil.

- Ved afskalningen fjernes cirka 20 procent af havrens træstof. Hermed øges havrens energiindhold med omkring en tredjedel, så den energimæssigt ligger over både hvede og majs, fortæller Torben Rasmussen, produktkonsulent, Gl. Buurholt og tilføjer:

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Til kvæg medfører afskalning energimæssigt en øgning fra 6,2 til 8,4 megajoule pr. kg tørstof. Desuden har afskallet havre op til seks gange så højt et fedtindhold som andre kornarter, hvilket gør det til en billig fedtkilde. Det gør afskallet havre til et interessant fodermiddel til både malkekøer, svin og fjerkræ.

Havren er nem at dyrke

Torben Rasmussen oplyser videre, at afskallet havre er velsmagende og oplagt som fedtkilde i især økologiske malkekvægbesætninger. Her ligger 90 procent af foderplanerne nemlig på minimumsmængden med hensyn til fedtindhold, som derfor ofte er en begrænsende faktor.

- Malkekøer tåler i øvrigt fint afskallet havre, så der er ingen problemer i at fodre dem med det, påpeger Torben Rasmussen.

- Uanset, om man er økologisk eller konventionel landmand, er havre en nem afgrøde at dyrke på alle jordtyper. Gødskningsbehovet er forholdsvis lavt, og konkurrenceevnen overfor ukrudt er høj, fortæller Torben Rasmussen og fortsætter:

- Desuden er havre god til at udnytte kvælstof fra dybstrøelse samt eftervirkningerne af efterafgrøder. Hertil kommer, at havre er en rigtig god afgrøde i alle sædskifter. Der er set udbytter på op til 10 ton pr. hektar efter græs på konventionelle landbrug.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Vandindholdet skal under 14 procent

Ifølge Torben Rasmussen skal vandindholdet i havre ned under 14 procent, hvis den skal afskalles. Det er dog ikke noget problem, da afgrøden er nem at tørre ned.

- Et minus ved havre er, at den fylder meget sammenlignet med byg og hvede. Forklaringen er den høje skalandel på omkring 20 procent - med en deraf følgende lav hollandsk vægt på 55, forklarer han.

Det nye, mobile afskalningsanlæg, som Gl. Buurholt tager i brug til høst, består af tre afskalningsmaskiner af det schweiziske kvalitetsmærke Bühler. Anlægget har en teoretisk kapacitet på 12 ton i timen.

Sammen med afskalningsanlægget er der også monteret en pillepresse på lastbilen, som presser havreskallerne i piller i samme arbejdsgang.

- Havreskaller har ingen foderværdi. De er imidlertid velsmagende og er derfor velegnede til at blive blandet i foderblandinger til både goldkøer og goldsøer. Alternativt vil de have stor værdi i pillefyr, siger Torben Rasmussen.