Abonnementsartikel

Tican og SB Pork har besluttet at introducere et nyt tillæg til den ugentlige afregningspris på grise i form af en loyalitetsbonus på 10 øre/kg til eksisterende leverandører, der har en uopsagt kontrakt med virksomheden. Denne bonus gives for leverancer i kalenderåret 2017, og udbetaling vil finde sted i januar 2018.

Samtidig belønnes eksisterende leverandører, som øger produktionen af slagtegrise, med ekstra 50 øre/kg for den øgede mængde. Dette væksttillæg sættes i stedet for det hidtidige tilskud til leje af stald på 15 kroner/gris og beregnes på grundlag af leverancen af grise for perioden 1. juni 2017 og året ud sammenholdt med samme periode tidligere år. Udbetaling vil ligeledes finde sted i januar 2018.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Der er en skærpet konkurrence om slagtegrisene i øjeblikket, og vi har været i dialog med en række af de eksisterende leverandører om mulige initiativer, som kan være med til at styrke den enkeltes loyalitet over for virksomheden. Loyalitetsbonussen og væksttillægget er resultatet heraf, og vi har en fælles interesse i at få vendt nedgangen i den danske produktion af slagtegrise og dermed sikre råvaregrundlaget for virksomhederne. Det gør vi bedst på denne måde, og samtidig sætter vi yderligere handling bag tilsagnet om som helhed at betale den bedste afregningspris, siger administrerende direktør Ove Thejls.

Forbedret velkomstpakke til nye leverandører

For cirka en måned siden lancerede Tican og SB Pork en velkomstbonus til nye leverandører på 50 øre/kg frem til 1. januar 2018 og herefter i alt 15 øre/kg det første år og 5 øre/kg det andet år. Dette tilbud forbedres nu, således at der fortsat tilbydes et tillæg på 50 øre/kg frem til 1. januar 2018, men herefter tilbydes 25 øre/kg det følgende år og 10 øre/kg det andet år. Tillægget udbetales løbende for leverancerne sammen med den ugentlige afregning under forudsætning af, at man har en uopsagt kontrakt.