Der var stor interesse for farestaldsordningen i 2016. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen fik 23 ansøgninger for i alt 25 mio. kroner. Vi havde oprindeligt afsat 17 mio. kroner til ordningen. Derfor har Landbrugs- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen bevilliget 8 mio. kroner ekstra til farestaldsordningen. De ekstra midler betyder, at vi kan imødekomme alle de ansøgninger, der opfylder kravene til ordningen.

Vi forventer ikke, at sagsbehandlingstiden vil blive påvirket af, at alle ansøgere får mulighed for at få støtte.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Farestaldsordningen var åben for ansøgninger fra den 1. november 2016 til den 17. januar 2017. I den periode kunne svineproducenterne søge om tilskud til at etablere løsdrift i farestalde - enten til ny- eller ombygning af stalde - og der har været stor interesse for ordningen.

Farestaldsordningen er en del af Handlingsplan for bedre dyrevelfærd for svin fra juni 2014, som har det mål at 10 procent af diegivende søer skal gå i løsdrift i farestalden i 2020. Søer opstaldes cirka en uge før forventet faring i farestien og bliver der frem til pattegrisene afvænnes. I en faresti med løsdrift kan soen frit bevæge sig rundt i stien før og mens pattegrisene dier. Det er dog muligt at benytte beskyttelsesbøjler i nogle dage lige omkring faring i såkaldte kombi-stier, som vi også yder støtte til. Om dine søer har gået i løsdrift i farestalden er også del af dyrevelfærdsmærket, som snart bliver introduceret.

Du får mulighed for at ansøge om tilskud til etablere løsdrift i farestalde igen i 2018. Du kan ansøge fra den 15. juni til den 30. august 2018. I løbet af 2017 og 2018 kan du læse mere om ordningens indhold og prioritering af ansøgninger her på hjemmesiden og i