Kredsen bag Maabjerg Biogasanlæg ved Holstebro har vist sig at være meget fremsynede, da anlægget blev etableret. Det fortalte formand for Holstebro Struer Landboforening Kristian Gade, da der var generalforsamling i foreningen.

I sin tid var det ud fra et behov for at minimere mængden af fosfor, som var en del af daværende Ringkøbing Amts krav. Derfor er anlægget i dag, som et af de få i Danmark, allerede klar til at trække de store mængder fosfor ud af gyllen, som er et krav i landbrugspakken.

Og mens andre biogaslæg endnu slet ikke er gearet til at klare denne operation, er det allerede en del af processen i Holstebro.

Planen om at skabe verdens største anlæg for bioenergi opstod i et fællesskab af interessenter tilbage i 2002. Landbruget, repræsenteret af Holstebro Struer Landboforening og Holstebro Pelsdyravlerforening, på den ene side og en gruppe virksomheder inden for energi og affaldssektoren (Vestforsyning, DONG Energy og nomi) på den anden side gik sammen om arbejdet med etablering af Maabjerg BioEnergy.

I foråret 2009 etablerede Vestforsyning Varme A/S og Struer Forsyning Fjernvarme A/S selskabet Maabjerg BioEnergy Drift A/S til at stå for opførelse og drift af anlægget. Byggeriet begyndte i 2010 og stod færdigt i 2012. I 2015 skiftede anlægget navn til "MEC Biogas".

Formålet var blandt andet at:

? Etablere et renseanlæg for landbrugets regionale husdyrproduktion

? Reducere landmændenes udledning af næringsstoffer ved at behandle rågyllen i et biogasanlæg

? Producere biogas som erstatning for traditionelle brændstoffer til energiforsyning

? Reducere landbrugets udledning af kvælstof og fosfor

? Reducere lugtgener ved udspredelse af gylle

? Mindske arealkravet og opnå en bedre udnyttelse af gyllens plantenæringsstoffer.

- Der var en del, der grinte af os, da vi satsede på et anlæg, der kunne fjerne fosfor, for den del blev glemt i en periode, siger seniorkonsulent på Maabjerg Biagasanlæg, Alan Lunde.

I dag leverer omkring 150 landmænd gylle til anlægget. Langt størstedelen af dem er medlemmer af Holstebro-Struer Landboforening, mens godt 200 landmænd aftager gylle.

Anlægget omdanner årligt 520.000 ton husdyrgødning til biogas. Efter endt afgasning kan Maabjergværket separere fosforen fra i forskellige koncentrationer, så gyllen igen kan indgå i kredsløbet.

- Når man ser på, at der i Holland skal fjernes små 200.000 køer for at begrænse mængden af fosfat, så er vi jo bedre stillet, når vi i Danmark kan reducere fosforen i anlæg som i Maabjerg, siger Alan Lunde.