Abonnementsartikel

Landmand har fundet positive effekter af placeret gylle til majs.

Der er sparsomme forsøg med placering af gylle til majs, da det hidtil har været forholdsvise komplekse og arbejdskrævende maskiner, der har udført både såning og gyllenedfældning i samme arbejdsgang.

Hans Jørgen Hansen i Lunderskov udviklede i 2002 en majssåmaskine, hvor der samtidig med såning kunne placeres gylle. Hans Jørgen Hansen var på daværende tidspunkt økologisk mælkeproducent og kunne se store fordele i at placere gyllen til majsen og dermed opnå en hurtig og kraftig vækst af majsplanterne.

Artiklen fortsætter efter annoncen

For at måle effekten af gylleplacering anlagde Hans Jørgen Hansen i 2002 demonstrationsparceller med og uden nedfældning på såmaskinen.

- Vi ville anlægge nogle demonstrationsparceller i storskala-forsøg, hvor vi i praksis kunne se og vurdere, om der var en forskel, fortæller Hans Jørgen Hansen.

- Og vi fik virkelig syn for sagen ved at placere gyllen, fortæller han.

30 procent udbyttefremgang

Hans Jørgen Hansen fortæller om meget positive effekter af placeringen. Den givne majsmark med kløvergræs som forfrugt var tildelt 25 ton dybstrøelse pr. hektar inden pløjning samt 15 ton svine/kvæg-gylle pr. hektar nedfældet efter pløjning.

I forhold til såning uden gylleplacering var der en udbyttefremgang på cirka 30 procent ved placering af 20 ton pr. hektar.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Hans Jørgen Hansen oplyser udbyttet uden placering var 10.000 foderenheder, og det steg til 13.200 foderenheder pr. hektar ved placering af 20 ton gylle svarende til 48 kg NH4-N (ammonium) pr. hektar.

Samtidig blev kvaliteten forbedret fra 1,17 kg tørstof pr. foderenhed uden gylleplacering til 1,10 kg tørstof ved placering af 20 ton gylle pr. hektar.

Der blev desuden målt forskelle i plantehøjde i midten af juni: 20 centimeter uden gylleplacering og 31 centimeter ved placering af 20 ton gylle pr. hektar.

I dag er Hans Jørgen Hansen ikke mælkeproducent længere og har solgt sin majssåmaskine, men mindes stadig de prægtige majs, der blev frembragt ved placering af gyllen.