Abonnementsartikel

Danske Svineproducenter håber, at forbrugerne og detailkæderne med statens nye mærkningsordning, der bliver lanceret i dag, vil tage godt imod en graduering af dyrevelfærd på svinekød, hvor det gør det lettere for forbrugeren at vælge lige nøjagtigt det, som den enkelte forbruger efterspørger. Formand Henrik Mortensen glæder sig over, at ministerens nye velfærdshjerteordning er på vej ud i supermarkederne og ser frem til at følge forbrugernes reaktion.

- Jeg betragter mærkeordningen som en god og troværdig måde at brande god dyrevelfærd på, og den indeholder flere af de velfærdselementer, som Dyrenes Beskyttelse ønsker implementeret.

Artiklen fortsætter efter annoncen

På den baggrund er Henrik Mortensen blandt andet spændt på, om den nye mærkningsordning vil føre til et øget salg af specialgrise.

...Vi mener, at alle grise, der produceres i Danmark, har det godt...

- Vi mener, at alle grise, der produceres i Danmark, har det godt, men vi hilser også velkomment, at forbrugerne nu får mulighed for at vælge kød fra dyr, hvor søerne er løse hele tiden, hvor grisene ikke får kuperet haler, og hvor der altid er adgang til halm.

Henrik Mortensen påpeger, at det er vanskeligt at inddele dyrevelfærd i niveauer, idet ejer og medarbejder ofte er vigtigere end selve staldsystemet, når det kommer til dyrevelfærd.

- Når det er sagt, så synes jeg, der alt andet lige er god logik i tankerne bag den nye statskontrollerede mærkeordning. Den giver mulighed for en større efterspørgsel efter specialproducerede grise, og det hvis det er det, forbrugeren vil, så er det positivt, og vi står klar til at efterkomme den efterspørgsel.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Jeg håber, at ministeren er klar til at markedsføre det nye initiativ over for udenlandske kunder, fx i Sverige, England og Tyskland. En øget eksportmulighed for grise med mange velfærdshjerter er en central forudsætning, hvis flere af vores medlemmer skal omlægge deres produktion i den retning, siger Henrik Mortensen.

- Men hvis forbrugerne og detailkæderne imod forventning ikke tager det nye mærke til sig, er det også et signal til initiativtageren, Dan Jørgensen, samt til den siddende regering om, at dyrevelfærdsdrøftelserne fylder mere hos meningsdannerne end hos forbrugere i Danmark, slutter Henrik Mortensen.