Abonnementsartikel

Energichef for Landbrugsraadet, Jens Astrup Madsen er godt tilfreds med det netop indgåede energiforlig.

- Det er glædeligt, at regeringen og de andre partier bag forliget har erkendt, at bioenergien er en meget vigtig vedvarende energikilde i Danmark og fremtidens brændsel frem for fossile brændsler, siger han.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det er især udsigten til, at målene i aftalen er på linje med de mål EU har vedtaget, der gør energichefen glad. Dermed spiller Danmark nemlig fortsat en vigtig rolle i bestræbelserne på at skabe en mere fælles energi- og klimapolitik i hele EU.

Der er dog også ting i aftalen, der ikke falder i Jens Astrup Madsens smag:

- Regeringen har med regeringsgrundlaget lagt op til en afgiftsrationalisering. Desværre har der ikke været den nødvendige vilje til sikre konkurrenceevnen på dette punkt, siger Jens Astrup Madsen og peger på, at man har bibeholdt dobbeltreguleringen af CO2 og indført en ny ”rød” skat i form af NOx-afgiften.

Energiaftalen gælder fra 2008-2011 og skal nedbringe Danmarks afhængighed af kul, olie og gas.