Der er dem, som ikke behøver at vande. Der er dem, som kan, men ikke gør det, og så er der dem, hvor det er helt essentielt, at de vander.

- Vanding er et must hos os. Så kort svarer Jørn Willumsen, da jeg spørger ham, om det reelt er nødvendig for dem at vande på Kjargaarden, som ligger mellem Sunds og Ikast.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Han lister flere ting op, som gør sig gældende vedrørende behovet for vanding.

... Vanding er et must hos os...

- En ting er udbyttet: Det kan vi gange med to, når vi vander på vores overvejende JB1 jord. Det andet er, at vi udnytter og får mere ud af vores næringsstoffer. Derudover sikrer vi kvaliteten i alle vores afgrøder. Det vil heller ikke være rentabelt for os at avle kartofler uden vanding, fortæller han.

Kjargaarden - landbrug og byggefirma

Jørn Willumsen er en del af tredjegeneration på Kjargaarden. En gård som hans farfar var med til at etablere.

Gården har udviklet sig fra at være en gård med malkekvæg til i dag at omfatte markbrug på 1.560 hektar, produktion af 37.000 slagtesvin og 3.500 slagtekalve. Jørns far, Niels Willumsen, har desuden et byggefirma, som beskæftiger sig med landbrugsbyggeri, hvor 60-70 procent foregår i Norge og den resterende del i Danmark.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Afgrøderne i marken består af hovedafgrøden kartofler, dernæst maltbyg, vinterbyg, rug og majs. Der er ansat i alt 18 mand på Kjargaarden, hvoraf der er seks mand tilknyttet marken. Samt 35-40 mand i byggefirmaet.

En passende kapacitet

Tilbage til vandingen som på Kjargaarden klares af 52 maskiner og det samme antal anlæg. Pasning, flytning af vand, reparation af maskiner og anlæg klares i sæsonen af fire mand.

- De har hver ansvar for 12-15 maskiner i hver deres geografiske område uafhængigt af afgrøderne, forklarer Jørn Willumsen.

Flytningen af maskinerne klarer de typisk i tidsrummet mellem klokken fire om morgenen og ti om aftenen.

- De sørger selv for at planlægge og tilrettelægge flytningerne i forhold til, hvordan de enkelte maskiner kommer ind. Ofte er en stor del af maskinerne flyttet inden formiddagspausen klokken 9:30. Derefter kan der være reparationer og andet, som også skal klares, forklarer han.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Al jorden kan de vande på nær 20 hektar, og markstørrelserne varierer imellem 1 og 30 hektar.

- Med det antal maskiner vi har nu, mener jeg, vi har en passende kapacitet, og vi kan vande al jorden vandes i løbet af en uge, oplyser han.

Et spadestik

I starten tildeler de omkring 15 millimeter vand - senere går de op til omkring 22 millimeter vand.

- Små afgrøder med lille rodandel - lille mængde vand. Store afgrøder med stor rodandel - stor mængde vand, forklarer Jørn Willumsen omkring deres strategi omkring vanding til afgrøderne. Kartoflerne er vi oppe at vande hver mark hver femte eller sjette dag i højsæsonen, siger han.

- Vi benytter ikke forskellige måleinstrumenter og programmer til at vurdere behovet og holde styr på vandingen. Det bedste redskab, jeg har, er en spade. Jeg er nok lidt af den gamle skole og er ikke så meget til EDB. Det er vigtigere for mig at have føling med de faktiske forhold. Så vandingen tilrettelægges ud fra vejrudsigten, og hvad vi ser i marken, når vi for eksempel tager et spadestik. Jeg vil også tilføje, at det er dygtige og erfarende folk, vi har. De ved godt, hvordan tingene fungerer, og har en god fingerspids fornemmelse med det de laver. Vi har også løbende møder hver mandag, hvor vi planlægger den kommende uge, fortsætter han.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Mobile maskiner foretrækkes

Varierende markformer er blandt med til at mobile maskiner foretrækkes på Kjargaarden, der kan køre, selvom markens form for eksempel er kurvet.

- De er meget mere fleksible end for eksempel indtræksmaskinerne. En anden årsag til, at vi foretrækker denne type, er, at vi får færre spor i marken. Flere af maskinerne har så lange slanger, at de kan køre helt igennem et træk, og dermed undgår vi at skulle have en hydrant på midten af marken, siger Jørn Willumsen.

Længden på slangerne gør også, at de kan køre et helt døgn med flere af maskinerne før næste flytning.

- Vi har endda et par Fasterholt 5500 med 1.000 meter slange på, som kan køre halvandet døgn. Dermed sparer vi meget tid til flytning ved at gøre på denne måde, siger han.

Fasterholt maskiner er i øvrigt det foretrukne mærke på ejendommen, oplyser han.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det er et mærke, vi kender rigtig godt, og har gode erfaringer med. Det passer godt ind til vores setup, og vi har ikke så langt til fabrikken i forhold til reservedele og service, siger han.

Lang vandingssæson

Vandingssæsonen forløber på Kjargaarden ofte fra sidst i april til hen midt i september, det stiller store krav til, at maskinerne kører optimalt, og de er klargjorte forud for sæsonen starter op. Jørn Willumsen forklarer, hvordan de sikrer sig dette.

- Alle maskiner lines op og tømmes for vand, når sæsonen er slut. Derefter kommer de alle en tur forbi værkstedet, hvor de tjekkes igennem, serviceres og repareres, hvis det er nødvendigt. Dernæst opbevares de indendørs, indtil de skal tages i brug igen til næste sæson.

Se flere billeder på agrar-plus.dk/agro