Avant Danmark har udviklet en hydraulisk gylleomrører blandt andet til stalde med sand i sengebåsene, og som oplever, at kanalerne under spalterne sander til.

- Gylleomrøreren monteres nemt på Avant minilæsseren og drives af dennes redskabshydraulik. Nu kan man køre omkring i stalden og punktomrøre de steder, hvor sand­et er begyndt at bundfælde sig. Man slipper for det hårde arbejde med at flytte rundt på udstyret, som ved manuelle omrørere, og der er ingen lange ledninger, som dyrene kan træde eller gnaske i, siger Jørgen Jensen fra Avant Danmark.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Omrøring af gyllen har desuden den gavnlige sideeffekt, at flueyngel i flydelaget reduceres af den mekaniske påvirkning.

Jørgen Jensen fortæller videre, at gylleomrøreren kan bruges i alle stalde med spalter. Det er ikke kun sand, der giver problemer.

- Halmholdig gylle kan også forårsage tilstopninger, og hvis det hele pludselig står stille under spalterne, så man er nødt til at fjerne gulvet for at grave ud, bliver det en halvdyr historie. Den hydrauliske gylleomrører sænkes bare ned i spalteåbningen - den kan gå i åbninger helt ned til 30 millimeter - og løsner hurtigt ophobningerne, uden at man skal flytte på spalter eller staldens dyr, forklarer han. lib