Med virkning fra mandag den 27. februar ændres afregningen for hangrise. Hidtil har der været et fradrag på 25 kroner for hver gris til dækning af de omkostninger, der har været til test og analyse af skatol-indholdet.

Fremover vil der i stedet være et fradrag til noteringen på 31 øre pr. kilo, som er baseret på en lidt lavere hjembragt pris på kød fra hangrise samt omkostningerne til test og analyse. De frasorterede hangrise vil fremover blive afregnet med et fradrag på kr. 2,23/kg

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Tilbage i oktober korrigerede vi kødprocenten på hangrise med 1,3 procentpoint på baggrund af kontrolstudier udført i regi af Klassificeringsudvalget for Svin, Kvæg og Får. Samtidig satte vi gang i en omfattende analyse af afsætningen af kød fra hangrise, og efter at have været helt nede i detaljen har vi valgt at ændre afregningen fra et fast beløb til et fradrag pr. kilo, som med passende mellemrum kan justeres efter den faktiske tilførsel af hangrise og de hjembragte priser, forklarer Søren F. Eriksen, der er CEO for Danish Crown Pork.

Ændringen i kødprocenten skete, efter DMRI gennemførte CT-scanninger og analyser af et større antal grise. Scanningerne viste, at kødprocenten var underestimeret, hvilket skyldes, at hangrisene har mere kødfulde forender end galtgrise. Til gengæld er skinkerne og til dels midterstykkerne mindre. Denne forskel i anatomien har der ikke tidligere været fokus på, og derfor blev det besluttet at iværksætte en grundig analyse af forskellenes betydning for de hjembragte priser.

- Det er et kardinalpunkt for Danish Crown, at afregningen skal være så fair som overhovedet mulig. I analysen har vi derfor set på både hangrise, galtgrise og so-grise, og det har vist sig, at galtgrise og so-grise, der vejer det samme og har samme kødprocent, afregnes helt ens, mens hangrise, der grundet de mindre skinker og midterstykker, hjembringer en kende mindre, siger Søren F. Eriksen.

Danish Crown tager i øjeblikket ikke nye leverandører af hangrise ind. Ændringerne, der træder i kraft den 27. februar, gælder derfor kun de leverandører der allerede har en aftale om at levere hangrise.