1. marts tiltræder specialkonsulent Niels Bastian Kristensen et professorat i drøvtyggerernæring ved Sektion for Produktion, Ernæring og Sundhed, Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, Københavns Universitet. Her skal han lede den fremtidige forskning og undervisning i kvægets ernæring.

Niels Bastian Kristensen har de seneste fem år stået i spidsen for udviklingen af fodringsbiologiske styringsværktøj­er til mælkeproduktion på Seges. Han har blandt andet stået bag udviklingen af fodringskonceptet 'Kompakt fuldfoder' og foderstyringssystemet 'FBO-tablet', der netop nu er ved at blive implementeret på de første fuldfoderblandere i Danmark. Næste trin er udvikling af kalibreringsmetoder til in-line NIR-analyser på fuldfoderblandere, så der kan ske en dynamisk justering og optimering af foderrationen under foderblanding.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Aktiviteterne ved Seges fortsætter

Københavns Universitet og Seges har i forbindelse med stillingsskiftet indgået en aftale om et samarbejde, der indebærer, at alle projekt- og laboratorieaktiviteter vedrørende udvikling og drift af de fodringsbiologiske værktøjer fortsætter uændret under Niels Bastian Kristensens ledelse. Stillingsskiftet bidrager derved til udbygning af samarbejdet mellem Seges og forskningsmiljøet på Københavns Universitet.

Seges har en central position som bindeled mellem universitetsforskning og rådgivning. Og Seges har som strategi at bidrage til samarbejde og vidensdeling mellem forskning, udvikling og rådgivning inden for landbrugsproduktion.

- Vi ser frem til samarbejdet med Niels Bastian Kristensen og Københavns Universitet. Det giver Seges større mulighed for at geare mere op på den udvikling, vi har startet, fordi der bliver endnu bedre mulighed for at inddrage undervisning­en og de studerende i den praksisnære forskning, forklarer Trine Barrett, afdelingschef i HusdyrInnovation på Seges.

Også Niels Bastian Kristensen ser frem til et stærkt samarbejde, der rækker fra landmænd over rådgivning til universitetets forskning og uddannelser:

- Jeg glæder mig over at være med i hele kæden fra universitet til landmand. Seges' position som datacenter for dansk landbrug og bindeled mellem forskning og rådgivning er en af de helt store styrker i den danske landbrugsklynge, og vi skal blive endnu bedre til at udnytte denne styrkeposition. Seges og de gode dataregistreringer i dansk kvægbrug giver et unikt grundlag til udvikling af uddannelser, forskningsindsatser og nye rådgivningsværktøjer og metoder. Jeg forventer, at vi gennem samarbejdet kan gøre en forskel til gavn for såvel studerende, kvægbrugere som forbrugere, men ikke mindst en positiv forskel for køerne i de danske stalde, siger Niels Bastian Kristensen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

lib