I forbindelse med vedtagelsen af landbrugspakken i 2016 har Danmark indvilliget i at indføre kompenserende foranstaltninger for den forhøjede kvælstofkvote og dermed den forhøjede risiko for udvaskning af kvælstof til kystvande og grundvandet. I 2017 og 2018 vil målet for de målrettede efterafgrøder være henholdsvis 145.000 og 120.000 hektar og etableringen vil blive kompenseret af de minimis støtte med 700 kroner pr. hektar. Kravet til placeringen af de målrettede efterafgrøder er prioriteret efter bedste effekt for pengene for grundvandet og siden for følsomme kystvande baseret på jordens retentionsevne.

Det vil samlet set for erhvervet være en fordel, at byde ind med flest mulige hektar målrettede efterafgrøder, så længe det giver mening på bedriften i forhold til sædskifte. Det obligatoriske krav til efterafgrøder kan erstattes af en kvælstofkvotereduktion, der for bedrifter, der udbringer under 0,8 DE, svarer til 93 kg N pr. manglende hektar målrettede efterafgrøder og for bedrifter, der udbringer mere end 0,8 DE, svarer til 150 kg N pr. manglende hektar målrettede efterafgrøder.

Få adgang til hele artiklen

Prøv første måned for kun 1 kr. og få ubegrænset adgang til alt indhold på Maskinbladet.dk*
Få adgang nu
Allerede abonnent?
* Efter første måned fortsætter abonnementet automatisk til normalpris - 179 kr. pr. md inkl. moms.
Opsig når du vil til udgangen af indeværende abonnementsperiode.
Tilbuddet gælder kun, hvis du ikke tidligere har abonneret på Maskinbladet.dk.