Med en ny håndholdt fluorescensmåler bliver det nu muligt at måle fosfor direkte i marken. Målemetoden kan gøre gavn både for økonomien og miljøet, lyder det fra Seges.

Det er ofte besværligt at finde ud af, om hveden, majsen eller andre planter har brug for fosfor. De klassiske symptomer på fosformangel, som den rødlige farver der kommer frem på bladene, kan være vanskelige at skelne fra andre sygdomme og generelle stresssymptomer ved planterne.

Og endnu vigtigere er det, at det oftest er for sent at tilsætte mere fosfor, når først den røde farve viser sig.

citat start

... Målemetoden er en mulighed for at forbedre og regulere gødningsstrategierne...

citat slut

Derfor er forsikringsgødskning, hvor man tildeler ekstra P-gødskning for at sikre et tilstrækkeligt højt udbytte, en anvendt praksis blandt landmænd og konsulenter.. Men med skærpede miljøkrav til landbruget, inklusiv de nye P-reguleringer fra 2017, vil der kun blive mere fokus på, hvordan vi kan optimere brugen af næringsstoffet i planteproduktionen og undgå unødvendig gødskning.

På Institut for Plante- og Miljøvidenskab på Københavns Universitet har PhD-studerende Andreas Carstensen udviklet en ny målemetode og et dertilhørende håndholdt apparat. Den nye P-måler gør det muligt at afsløre afgrødens P-indhold i det tidlige vækststadie og løbende henover vækstsæsonen, længe før der opstår visuelle symptomer.

- Målemetoden er en mulighed for at forbedre og regulere gødningsstrategierne, fordi man kan korrigere både en potentiel udbyttenedgang og overgødskning. Vi tror på, at det har stort potentiale i dyrkning, fordi man nu har et pålideligt værktøj til at planlægge gødskningsstrategien ud fra, siger PhD-studerende Andreas Carstensen, der står bag forskningsprojektet og måleren.

Afslører reelt optag i planten

I stedet for at estimere hvor meget fosfor, der er plantetilgængeligt i jorden, som er tilfældet ved de jordekstraktioner man benytter i dag, bestemmer den nye metode det bioaktive fosfor ved at måle direkte på planten. På den måde afslører måleren, hvad der reelt er optaget i planten. Det er godt nyt, lyder det fra landbrugets forskningscenter Seges.

- Vi ved, at de fleste jordanalysemetoder i virkeligheden er usikre, og det samme gælder i en vis udstrækning planteanalyserne, og her har vi et redskab, som man kan bruge til at identificere de marker, hvor der er et fosforproblem, siger Leif Knudsen, der er chefkonsulent for gødskning i Seges.

Praktisk anvendelse er vigtigt

Èn ting er, at den nye metode kan måle planters fosfor-status direkte - en anden ting er, at det skal være anvendeligt.

- Det har været meget vigtigt for os, at metoden kan bruges i praksis, og derfor har vi brugt meget tid på at gøre målingen så enkel som mulig, så den er let anvendelig for dem, der rent faktisk skal gøre brug af det, siger Andreas Carstensen og forklarer, hvordan måleren fungerer:

Ved at placere en mørklæggende klips på bladet, ?nulstilles? fotosyntesen efter 25 minutter. Herefter kan den håndholdte måler placeres oven på klipsen, og efter tre sekunder få man oplyst både den generelle plantesundhed og P-indholdet.

Bluetooth, data og gps

Resultaterne fra målingen overføres via Bluetooth til en mobiltelefon. Når der er datasignal, bliver målingerne uploadet til en central server, der beregner og sender plantens P-status tilbage til brugeren.

Med en letforståelig grafik får man svar på, om planten er velforsynet med fosfor, på grænsen til at være fosformanglende eller om planten decideret mangler fosfor og har brug for gødskning.

Derudover GPS-registreres alle målinger så forskelle på markniveau let kan registreres.

Apparatet måler plantens fluorescenssignal

Apparatet måler plantens unikke fluorescenssignal, også kaldet klorofyl a fluorescens, som giver et øjebliksbillede af fotosyntesens effektivitet.

Ved P-mangel ændres effektiviteten af elektrontransporten i fotosyntesen, hvilket giver anledning til ændringer i plantens fluorescenssignal. Ændringerne er specifikke med høj følsomhed, og ved at behandle hver fluorescensmåling, kan en model beregne plantens P-indhold

Processen er ens for alle planter, og derfor er der ikke behov for korrektion eller kalibrering for at tilpasse målingen til en specifik planteart.

Godt for miljø og økonomi

Leif Knudsen vurderer, at det kan være til stor gavn for både landmandens pengepung og det danske miljø, hvis metoden bliver udbredt.

- Vi er sikre på, at det er noget som landmanden og konsulenterne vil tage til sig. Alternativet er, at landmanden giver planterne unødvendigt meget fosfor, og det vil både være gavnligt for økonomien og miljøet at begrænse det.