Muslinger er omdrejningspunktet i et nyt projekt, hvor virksomheder og forskere fra blandt andet Aarhus Universitet (AU) skal udvikle systemer til omkostningseffektiv muslingeproduktion. Det skal på én og samme tid forbedre vandmiljøet og danne grundlag for udvikling af protein til husdyr.

Insekter har tidligere været fremhævet som en mulig proteinkilde i dyrefoder. Men insekter er ikke de eneste mulige alternativer til sojaskrå. I et nyt projekt, der er støttet med 16 millioner kroner af Innovationsfonden, har forskere og erhverv blikket rettet mod danske blåmuslinger.

Artiklen fortsætter efter annoncen

De skal i samarbejde udvikle en ny type opdræt af muslinger, som på én og samme tid leverer bæredygtigt foderprotein til økologisk husdyrproduktion og forbedre miljøkvaliteten i kystnære danske farvande.

På Institut for Husdyrvidenskab ved Aarhus Universitet skal lektor Jan Værum Nørgaard stå i spidsen for den del af projektet, der omhandler anvendelsen af muslinger som foder til husdyr. Det forventes, at behovet for økologisk protein stiger, når EU-krav fra 2018 indebærer, at alt foder til økologiske husdyr skal være 100 procent økologisk.

- Vi antager, at muslingerne indeholder næringsstoffer, som dyrene har brug for - og fra tidligere forsøg ved vi, at muslingerne er en god proteinkilde, og at de samtidig indeholder interessant fedtsyrer, som muligvis kan gavne dyrenes sundhed, forklarer Jan Værum Nørgaard.