Der har i nogen tid været usikkerhed om, hvornår andelshavere, der udtræder af Danish Crown, skal svare skat af indestående på andelshaverkonti og personlige ansvarlige konti.

Ved udtræden som andelshaver kommer andelshaverkontoen som udgangspunkt til udbetaling over 5 år og den personlige ansvarlige konto over 10 år. Udbetalingerne, der er betinget af repræsentantskabets godkendelse, sker som udgangspunkt årligt med lige store beløb over perioderne.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Med et bindende svar fra SKAT er der nu skabt klarhed over, at en udtrådt andelshaver først skal betale skat af udbetalingerne, i takt med at de modtages. Beskatningen følger altså udbetalingen. Det vil samtidig sige, at ingen andelshaver risikerer at komme i en situation, hvor der skal afregnes skat af andelshaverkonto og personlig ansvarlig konto på et tidligere tidspunkt, end der hvor pengene kommer til udbetaling. Hos Danish Crown er Group CFO Preben Sunke tilfreds med svaret.

- Siden en afgørelse fra SKAT i 2013 har der været usikkerhed om, hvorvidt Danish Crowns andelshavere skal betale skat af det fulde beløb på andelshaverens personlige konti på udtrædelsestidspunktet. Det giver en likviditetsmæssig udfordring for vores andelshavere, hvis de bliver beskattet af en indtægt, de endnu ikke har fået udbetalt af Danish Crown. Med SKATs nye udmelding er der skabt klarhed om, at beskatningen sker løbende. Det vil sige, at den likviditetsmæssige udfordring er reduceret, da andelshaveren nu beskattes i takt med udbetalingerne fra Danish Crown, forklarer Preben Sunke.

Moms på udbetalingerne

Som udgangspunkt skal der svares moms af udbetalingerne fra en andelshaverkonto og en personlig ansvarlig konto. Det betyder, at hvis der eksempelvis skal udbetales 60.000 kr. i et år, skal Danish Crown pålægge moms på 25 procent og dermed udbetale 75.000 kr. til den udtrådte andelshaver. Den udtrådte andelshaver skal herefter selv, som momsregistreret, sørge for at afregne momsen på de 15.000 kr. til SKAT.

Hvis andelshaveren ikke længere er momsregistreret, kan andelshaveren opnå en lejlighedsregistrering for moms. En sådan momsregistrering vil kun være gældende for en kortere periode og omfatte én momsangivelse.

Hvis andelshaverens samlede momspligtige indtægter som eksempelvis udleje af jord og udbetalinger fra andelshaverkonti og personlige ansvarlige konti er mindre end 50.000 kroner over en 12 måneders periode, kan andelshaveren få beløbene udbetalt uden moms.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Er de samlede indtægter omvendt over 50.000 kroner, skal der afregnes moms heraf. Det er andelshaverens ansvar at sørge for lejlighedsvis eller sædvanlig momsregistrering samt oplyse momsnummeret til Danish Crown forud for udbetalingerne.