Seges Akademi har lanceret Future Farmers, som skal uddanne fremtidens landmænd i strategisk ledelse og give dem en dybere forståelse for, hvad deres personlige mål og visioner er.

Når man som ung overvejer, hvordan man skal etablere sig som landmand, er det første, man tænker på sjældent, hvordan man skal skille sig af med sin bedrift, når man engang skal på pension. Det er også de færreste, der går med en drøm om sin egen bedrift, der tænker sin måske kommende partner, børn og andre prioriteter ind i karriereplanen, allerede inden man går i gang med at planlægge at købe slægtsgården.

Dette er fokus for Seges og Ivan Damgaard, som står bag projektet Future Farmers, der tager udgangspunkt i den enkeltes ønsker, behov og visioner for, hvordan fremtiden skal forme sig.

- Det handler om at finde frem til, hvad den unge landmand gerne vil og hvilke mål, vedkommende har for sit liv. Ikke bare i forhold til landbruget, men også som menneske. Det er vigtigt at se på det hele menneske, siger Ivan Damgaard, som er chefkonsulent hos Seges Akademi med fokus på strategi og forretningsudvikling.

Future Farmers er et forløb, som tilrettelægges af Seges og beskæftiger sig med unge landmænd. Future Farmers er blandt andet bygget op omkring værktøjet Lifetime Strategy, som fokuserer på den enkeltes ønsker, drømme og behov for, hvordan fremtiden skal stykkes sammen.

- Lifetime strategy er et dialogværktøj, vi bruger for at få italesat de ting, vi arbejder med til daglig. De ting, som kan være svære at starte en dialog om, fordi de for langt de fleste er givet på forhånd, forklarer Ivan Damgaard.

Forløbet er endvidere bygget op om Richard Boyatzis' tanker om personlig udvikling, og udgangspunktet er en Neo P-ir analyse, som afdækker den unge landmands personlighed, styrker og svagheder. Og analysens indhold er nogle gang hård kost for deltagerne.

- Neo P-ir analysen er et stærkt værktøj, som afdækker de unge landmænds styrker og svagheder. Og derfor kan det godt være hård kost at finde ud af, hvorfor man reagerer, som man gør. Men heldigvis er det et godt udgangspunkt for at tale om sig selv, forklarer Ivan Damgaard.

De fleste unge landmænd har allerede en plan klar, når de træder ind af døren. Den handler typisk om, at de skal overtage slægtsgården efter deres forældre, når de engang bliver for gamle til at drive bedriften videre. Men det er ikke altid vejen til lykken, mener Ivan Damgaard.

- Når jeg møder de unge landmænd for første gang, så sker det ret tit, at de kommer med en opfattelse af, at det eneste rigtige for dem er, at de skal overtage slægtsgården derhjemme. Og selvom det sagtens kan være, så er det så pokkers ærgerligt at finde ud af som 40-45-årig, at det slet ikke var det, man egentlig ville bruge sit liv på, når man har købt slægtsgården, siger Ivan Damgaard.

Dilemma: ejer eller direktør

Afklaring af livsmål, karrieremål og fremtiden er kernen af Ivan Damgaards arbejde. Og nogle gange bliver han overrasket over, hvor lidt de unge landmænd har overvejet andet end selve kernen af deres fremtidige virksomhed.

- Faktisk er en af de mest tankevækkende oplevelser, at mange har deres drømme med hjemmefra og ikke selv reflekterer over det. Derfor oplever de ofte i processen, at de ændrer syn og holdning til, hvad det er, de gerne vil fremadrettet. Det er ikke et mål i sig selv, at de skal ændre deres syn og drømme, men det er vigtigt, at de gør sig nogle tanker om, hvad der er vigtigt for lige præcis dem og deres fremtid. Ellers risikerer de, at de fortryder deres valg, og det er der ingen, der er interesserede i, siger Ivan Damgaard.

Under forløbet bliver de unge landmænd stillet overfor en række dilemmaer, som skal være med til at udfordre deres syn på virkeligheden og fremtiden. For mange er det kun drømmen om at eje og lede deres eget landbrug, der tæller. Men hvordan de får tilegnet sig de rette kompetencer, den rigtige gård og den rigtige start, er det sjældent mange, der har gjort sig tanker om.

- Jeg stiller dem som regel overfor et dilemma. Vil de være ejere eller direktører i deres kommende virksomhed? Og langt de fleste svarer, at de meget gerne vil være begge dele. Det er udgangspunktet for en snak, hvor vi forsøger at finde frem til lige præcis det, der tænder dem mest ved en karriere i landbrug-et. For det er ikke nødvendigvis lykken at skulle være herre i eget hus. Det kan også sagtens være et job som driftsleder eller andet, der passer bedre til ens ambitioner, forklarer Ivan Damgaard.

Udvikling stiller krav

Udviklingen indenfor landbruget går stærkt i disse år. Landbrug-ene bliver færre og større. Og det stiller en række anderledes krav til fremtidens landmænd, som de er nødt til at forholde sig til. Samtidig er drømme om familie og børn også en del af manges fremtidsudsigter. Og det skal afstemmes med en partner, som måske, måske ikke er inde i billedet.

- Den måde, landbruget udvikler sig på, stiller helt nye krav til fremtidens landmand. Det er ikke længere nok at være mester i at lave verdens bedste mælk. Landbrugene bliver større og større, og i fremtiden vil flere landmænd stå overfor at have en del folk ansat. Og det kræver kompetencer indenfor ledelse, produktion og logistik. Ud over selvfølgelig de traditionelle kompetencer som at være dygtig til at producere mælk eller slagtesvin, siger Ivan Damgaard og fortsætter:

- Der er samtidig flere unge landmænd, som ikke afstemmer deres forventninger med deres partner og familie. Det betyd-er, at man risikerer at løbe ind i en række udfordringer senere hen i livet, som kan være ekstremt ubehagelige i form af mulige skilsmisser og kriser i familien. Målet med at forventningsafstemme både med sig selv og sin partner er at minimere disse ubehageligheder via dialog, velvidende at det ikke er muligt at løse alle kriser, forklarer Ivan Damgaard.

Selvom mange af de unge landmænd bliver udfordret og rystet i forhold til deres tanker om fremtiden, er det ikke et mål i sig selv at skræmme de unge landmænd. Snarere tværtimod.

- Vi gør det bestemt ikke for at afskrække de unge. Det handler bare om at hjælpe dem til at blive helt afklarede, omkring hvad de vil, og hvad der skal til for at opnå det, de vil, siger Ivan Damgaard.