Dansk svineproduktion er topprofessionel, og der arbejdes løbende på at forbedre produktionen. Det faktum er svært at modsige, hvis man skal holde sig til saglige og faktuelle argumenter. Alligevel kan det til tider føles som om, vi fremstilles som nogle pengegriske, ondskabsfulde og sløsede typer, som fodrer grisene med medicin for at sikre, at de kan overleve vores dyrplagerlignende tilstande og vælte ind på slagteriet, så vi kan få flere penge på kontoen. Mit spørgsmål er nu blot, om det er netop dette billede, som nogle prøver at udnytte, til at dække over sig selv.

MRSA er et problem i Danmark, og ifølge den nylig offentliggjorte DANMAP-rapport er der en stigning i antal MRSA-tilfælde, hvilket er et problem, som alle er enige om skal håndteres. Billedet bliver straks helt anderledes, når man kigger på den udgave af MRSA, som kaldes husdyr-MRSA - MRSA 398. Her ser vi færre tilfælde. Så mens vi ser flere tilfælde af MRSA generelt, så falder antallet, som skylde husdyr. Alligevel er det de tilfælde af MRSA, som stammer fra svin, der er langt størst fokus på, og man kan næsten få det indtryk, at hospitalsvæsnet og forskningssektoren dækker over egne problemer ved at køre husdyr-MRSA'en frem foran sig. Det var en fornemmelse som også flere dyrlæger ytrede på et pressemøde i forbindelse med fremlæggelsen af DANMAP-rapporten. Mens man stort set intet hører om handlingsplaner i forbindelse med MRSA generelt, er der tydeligvis stort fokus på MRSA 398 og dens spredning. Flere nye forskningsprojekter skal give mere viden, så nye handlingsplaner kan implementeres. Men hvor bliver handlingsplaner af på sygehusene?

Artiklen fortsætter efter annoncen

Når man læser den nye DANMAP-rapport, som offentliggør forbruget af antibiotika i svineproduktionen i 2015, ser man et fald i forbruget af antibiotika. Vi bevæger os stille og roligt i den rigtige retning, og både DTU og Statens Seruminstitut pointerer også, at resultaterne er yderst tilfredsstillende.