Først i december er en ny bekendtgørelse om sundhedsrådgivning trådt i kraft. Den omfatter blandt andet krav om besøg med fokus på dyrevelfærd og smittebeskyttelse. Det skriver landbrugsinfo.dk.

Den nye bekendtgørelse sikrer, at to årlige sundhedsrådgivningsbesøg skal dedikeres dyrevelfærden i besætning-en. Denne ændring erstatter de tidligere krav om egenkontrol med dyrevelfærd. Ét årligt besøg skal handle om smittebeskyttelse. Med sidstnævnte ændring er det således ikke længere kun besætninger over 350 dyreenheder, der omfattes af lovkrav om at tænke i smittebeskyttelse, men alle besætninger - store som små, der har en sundhedsrådgivningsaftale.

Artiklen fortsætter efter annoncen

For både dyrevelfærds- og smittebeskyttelsesbesøg gælder det, at der ikke er detaljerede krav om nøjagtigt, hvad man skal tage op og hvordan. Det er i stedet rammerne og forholdene i den enkelte besætning, man skal se på, og her er det op til dyrlægen og landmanden at afgøre, hvad der giver mest mening. Dog er det et krav, at der skal udfærdiges en handlingsplan, hvis der konstateres problemer på et område.

En væsentlig ændring i bekendtgørelsen er desuden, at de obligatoriske undersøgelser af dyr i risikogrupperne nykælvere, kalve og goldkøer ikke længere er en fast del af et rådgivningsbesøg. I stedet afgør dyrlæge og landmand, hvad der er relevant at se på. Der er altså tale om et mere fleksibelt system. Disse ændringer betyder tilsammen, at indsatsen overfor smittebeskyttelse og dyrevelfærd bliver mere løsningsorienteret, frem for formel og generel.