Abonnementsartikel

Høje kornpriser øger fokus på en effektiv bekæmpelse af svampesygdomme i kornet

Med en fordobling af kornprisen er der god grund til at tænke sig om en ekstra gang med hensyn til aks-beskyttelsen i hvede.

20 landsforsøg over tre år (2005-2007) med direkte sammenligning af Bell, Opus og Proline i henholdsvis kvart, halv og trekvart dosering har vist, at Bell giver det højeste netto-merudbytte.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Tilmed har to års landsforsøg vist, at Bell øger foderværdien med cirka 2,5 FEsv pr. hkg hvede svarende til en ekstra – men ofte overset – gevinst på 200 til 300 kroner pr. hektar, der kan medregnes, hvor høsten opfodres på bedriften.

Septoria giver tab

Septoria er den mest tabsvoldende svampesygdom i hvede.

Ved lave angreb af septoria er fordelen cirka et hkg pr. hektar stigende til tre til fire hkg pr. hektar ved et højere smittetryk.

At fordelen øges ved et stigende smittetryk, viser klart den større sikkerhedsmargin ved anvendelse af Bell, da ingen jo på forhånd kender udviklingen af septoria i marken.

Det ekstra netto-merudbytte modsvarer op til 600 kroner pr. hektar ved en hvedepris på 150 kroner pr. hkg.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Gulrust og brunrust

Sidste år hærgede brunrusten de europæiske hvedemarker, og også i Danmark så vi langt mere brunrust end normalt.

I planteavlskonsulenternes registeringsnet blev der således fundet over 25 procent angrebne planter i over halvdelen af observations-parcellerne sidst i juni.

Meget tyder på, at risikoen for brunrust er øget markant på grund af en større mængde smitstof og måske også en tilpasning af svampen, så den kan udvikle sig ved lavere temperaturer.

Flere af de mest dyrkede sorter som Ambition, Skalmeje og Frument er modtagelige.

Bell bekæmper både septoria og rust på en gang og minimerer dermed på forhånd risikoen for overraskelser og udbyttetab.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Højere kornpriser

Med en fordobling af kornprisen har det økonomiske optimum for en svampebekæmpelse flyttet sig markant.

En øget intensitet kan gennemføres på forskellige måder:

* Flere sprøjtninger (for eksempel fra to til tre sprøjtninger)

* Højere dosering pr. sprøjtning (for eksempel fra halv til trekvart dosering)

* Valg af det mest effektive svampemiddel

Artiklen fortsætter efter annoncen

For mange landmænd vil produktvalg og en højere dosering være den rigtige løsning, da sprøjtekapaciteten i mange tilfælde er en begrænsende faktor.

Med de højere priser er de økonomiske konsekvenser af svampeangreb øget betydeligt, og det er blevet vigtigere at optimere indsatsen og minimere risici mest muligt.

Bell plus Comet eller Opera

Udenlandske erfaringer har vist, at der er mulighed for at hente et ekstra netto-merudbytte ved at blande Bell med strobilurinet Comet.

Dette er blevet bekræftet i landsforsøgene 2007 med et ekstra merudbytte (brutto) på cirka 1,5 til 2,5 hkg pr. hektar. Forsøgene fortsætter i år.

Bell kan også blandes med Opera, der er sammensat af aktive stoffer fra Comet og Opus.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Fordelene ved at blande forskellige aktive stoffer er velkendte.

Et “super-mix” af den stærkeste triazol, den stærkeste strobilurin og det nye aktive stof boscalid – der også kendes fra Cantus og Signum – er derfor en brugbar løsning i hveden.Tabel 1. Indhold af aktivstof i henholdsvis Opera, Bell og Comet.OperaBellCometTriazol (epoxiconazol)XXCarboxamid (boscalid)XStrobilurin (pyraclostrobin)XX

Proline = reg. varemærke tilhørende Bayer CropSciences.

Læs altid etiketten før brug.

Forslag til aksbeskyttelsen 2008

En delt aksbeskyttelse giver erfaringsmæssing den bedste og mest sikre beskyttelse af de øvre blade og akset i de fem til seks uger, hvor kerneindlejringen sker.

Artiklen fortsætter efter annoncen

*St. 37-39 0,5 Bell + 0,15 Comet / 0,2 Opera eller 0,75 Bell

*St. 55-59 0,75 Bell