PitStop automaten fra Vitfoss, er beregnet til at give malkekøerne et ekstra tilskud mineraler og vitaminer udover dem, de får via deres standardiserede foderration. Her er der specielt tænkt på den kritiske periode fra to til tre uger før og til cirka 100 dage efter kælvning, hvor køernes optagelse af foder kan ligge under behovet. Køerne kan malke energi af kroppen, men har ikke tilstrækkeligt lager af for eksempel mikromineraler og vitaminer til at stå igennem denne periode.

Eksperternes vurdering: PitStop automaten opsættes i stalden og er beregnet til at give køerne et ekstra mineraler- og vitamintilskud udover det, de får via foderration. I perioden lige før kælvning og i starten af laktationen, hvor foderoptagelsen typisk er lavere end behovet, tilbyder PitStop automaten således køerne mulighed for at få ekstra mineraler og vitaminer i en ædelystblanding. Mangel på mineraler eller vitaminer kan være årsag til, at køerne udvikler tabsvoldende kliniske og subkliniske sygdomme der går ud over produktionen, reproduktionen og sundheden i besætningen. Automaten er udført i slidstærkt og solidt plast, og indholdet er beskytter mod urin og gødning. PitStop automaten betjenes nemt med en énhånds snap-lås for lettere opfyldning og automaten har et volumen svarende til cirka 50 kg granulerede mineraler.fgk