Ædetidsstyret slagtesvinefodring til vådfoder er nu blevet opgraderet, så programmet kan korrigere ædetiden i forhold til forskellige procentvise fordelinger af foderet i de tilfælde, hvor brugeren ønsker varierende fodermængde i løbet af dagen. Skiold EatTime Porker til smågrise og slagtesvin kombinerer adlib fodring og restriktiv fodring optimalt. Der sker en automatisk op-/nedregulering af fodertildelingen ud fra den målte ædehastighed. Tildelingen af foder følger en referencekurve. På grund af faktorer som klima og lysindfald varierer slagtesvins ædelyst på de forskellige udfodringstidspunkter i løbet af dagen. Skiold EatTime Porker udfører denne justering under hensyntagen til slagtesvinenes døgnrytme. Systemet kræver, at der er monteret en sensor i bunden af krybben, og at Skiolds nye DistriWin fodercomputer er installeret. Systemet vil realtime undersøge krybbe sensoren, og sammenholde dette med hvornår der sidst er udfodret til denne krybbe. Dette analysere den op mod de regulerings parametre, som er angivet, for hvad der skal ske, dersom der er tomt/fyldt ved forskellige tidsangivelser. Ligeledes kan der analyseres på, om der er kommet vand i krybben siden sidste fodring. Ved hver regulering verificeres reguleringsresultatet op med de indtastede ydergrænser og alarmniveauer.

fmn

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce