Quick Shift Electric 35 - gør det muligt, på et to fase tørfodringsanlæg med faseskod, ved hjælp af et håndtag at skifte fodertype i en sektion eller en stirække. Quick Shift Electric 35 regulerer de skod, som er forbundet med omskifteren samlet, det vil sige, at der på betjeningshåndtaget kan vælges for en hel række eller sektion, om der skal udfodres med Foder A / Foder B eller slet ikke udfodres. Dernæst er det den overordnede styring, der sender signal til enheden om, hvornår den skal være aktiveret. Altså om udfodringsskoddene til enten volumendoserer eller foderautomater skal være åbne eller lukkede, mens tørfoderanlægget transporterer en fodertype.fmn