Med afrikansk svinepest i Rusland og Østeuropa udgør det en trussel mod de store også danskejede svinefarme, og dermed også for Danmark.

Der er meget store værdier i ornestalden, og er blot én orne smittet, så bliver hele farmen smittet gennem sæden. De højere temperaturer medfører også nedsat sædkvalitet. Selvom der skiftes tøj og tages bad før staldadgang, udgør ventilationsluften stadig en risiko. For at fjerne denne risiko skal alt luft, som tilføres stalden, filtreres. Filtertype afhænger af hvilke krav, der skal opfyldes mht. bakterier og/eller virus.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Dette system fjerner alle bakterier og vira i luften, sørger for at stalden holder et højt overtryk, så luften kun kan gå indefra og ud. Endelig kan systemet udvides med køling, herunder jordkøling.

Eksperternes vurdering: VengSystem A/S har udviklet et ventilationssystem til beskyttelse af ornestalde mod luftbåren smitte udefra. Systemet er baseret på filtre og overtryksventilation i stalden, som sikrer at al indtaget luft til stalden løber gennem systemet. Anlægget giver endvidere mulighed for tilkobling af kølesystem, der kan køle den indtagne luft.fgk